Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Audit, Finansiel regnskabsrapportering
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 28-09-2009

IFRS Handbook: First-time adoption of IFRS 

Håndbogen omfatter en gennemgang af reglerne for førstegangsanvendelse af IFRS efter IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards.

Håndbogen giver en omfattende gennemgang af reglerne for førstegangsanvendelse af IFRS efter IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards og adresserer praktiske udfordringer, som en førstegangsaflægger star over for ved overgangen til IFRS.

 

Bogen indeholder fortolkningsmæssig vejledning, som er udbygget med omfattende illustrative eksempler, der understøtter den praktiske anvendelse af IFRS 1. Den tager udgangspunkt i de standarder og fortolkningsbidrag, som var i kraft på færdiggørelsestidspunktet, for en førstegangsaflægger med første IFRS balancedag 31. december 2010 og overgangsdato 1. januar 2009.

 

Bogen indeholder derfor f.eks. vejledning vedrørende ajourført IFRS 3 (2008) Business Combinations, ændret IAS 27 (2008) Consolidated and Separate Financial Statements og ændret IAS 1 (2007) Presentation of Financial Statements.

 

Bogen kan bestilles via knappen neden for og koster 750,00 kr. + moms.

 

 

Kontakt

Michael Sten Larsen
Statsautoriseret revisor
Telefon +45 38 18 36 96
mslarsen@kpmg.dk