Danmark

ACI Quarterly 

Her kan du bestille og downloade publikationer om Quarterly

ACI Quarterly 42
ACI Quarterly 41
Quarterly 40
Quarterly 39
Quarterly 38
Quarterly 37
ACI Quarterly 36
Quarterly 35
Quarterly 34
Quarterly 33
Quarterly 32

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG

Kontakt os

Kontakt os

Finn L. Meyer

ACI Chairman

Telefon: 73 23 32 51

flmeyer@kpmg.dk

 

Jesper Ridder Olsen 

Jesper Ridder Olsen

ACI Vice Chairman

Telefon 7323 3593

jesperolsen@kpmg.dk