Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory
  • Type: Rapporter og undersøgelser
  • Dato: 05-07-2012

Nordic Service Provider Performance and Satisfaction (SPPS) 2012 

KPMG har undersøgt de nordiske virksomheders primære årsag til at outsource IT - og deres oplevede tilfredshed med deres service leverandører (IT drift, udvikling/vedligehold m.v).

Undersøgelsen er gennemført i 2012 blandt virksomheder i Sverige, Finland, Norge og Danmark, og har fokuseret på kundernes oplevede tilfredshed med deres it-outsourcingleverandører målt på et antal parametre. Flere end 300 af de nordiske virksomheder med størst it-budget deltog i undersøgelsen, og flere end 20 leverandører blev vurderet med hensyn til oplevet tilfredshed, pris, kvalitet etc.

 

Uddrag af undersøgelsen (Management Summary) kan hentes her på siden.

 

Få den fulde undersøgelse
Kontakt os, for at få tilsendt den fulde undersøgelse, der blandt andet viser:

 

  • It-outsourcing fortsætter med at vokse i omfang i norden ( >50% af de mere end 300 deltagere forventer at outsource mere)
  • Ønsket om omkostningsreduktioner er stadig den største faktor, når det drejer sig om at beslutte outsourcing - men også forhold som adgang til tekniske kompetencer, fleksible finansieringsmuligheder og ønsket om højere kvalitet, spiller ind.
  • Indiske serviceudbydere vokser kraftigt i de nordiske lande, målt på antal kunder såvel som på volumen af aftalerne (4 indiske leverandører er i Top 5 for "General satisfaction ranking")
  • 2/3 af de interviewede kunder benytter offshore ressourcer (typisk indien) eller nearshore (typisk østeuropa) i deres eksisterende it-outsourcing aftaler
  • Flere end 80 % of kunderne er tilfredse med deres nuværende it-outsourcing leverandør, men der er store forskelle, både mellem leverandørerne, og blandt kunder hos samme leverandør. Kun meget få overvejer at hjemtage opgaver som i dag er outsourcede, så en stor del af det milliardstore marked for it-outsourcing er potentielt i spil til at skifte leverandør.
  • Governance af it-outsourcing aftalerne er en stor udfordring for kunderne (kun 50% af kunderne anser sig selv for at have tilstrækkelige governance færdigheder, til at kunne styre deres serviceleverandører)

 

Vi kan i kraft af vores globale KPMG/EquaTerra-netværk bistå danske såvel som regionale og globale kunder i processen, fra udarbejdelse af sourcing-strategi, til valg af en eller flere leverandører, kontraktindgåelse, ind- og udflytning af opgaver og opbygning af governance kompetencer internt i virksomheden, til at styre interne krav og leverandørerne og deres leverancer.

 

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG

 

 

Strategic Visions 2013: Shared Services & Outsourcing

Strategic Visions 2013: Shared Services & Outsourcing
Bogen "Strategic Visions 2013" giver dig inspiration til din sourcing-strategi, fra performance forbedring, optimering af risiko profil, restrukturering af driften eller afdækning af nye muligheder.