Danmark

Nyt om ansættelsesret 

Her kan du downloade aktuelle og tidligere udgaver af nyhedsbrevet Nyt om ansættelsesret. Nyhedsbrevet indeholder bl.a. aktuel viden og information om ny lovgivning indenfor ansættelses- og arbejdsret. 
Du kan tilmelde dig vores e-nyheder i højre side, så modtager du fremover nyhedsbreve, invitationer til seminarer og anden faglig information.
 
Nyt om ansættelsesret 13

Nyt om ansættelsesret - Januar 2014, nr. 14   

Justitsministeriets nye retningslinjer for udstedelse af visum ved grænsen vil gøre det lettere for søfolk på gennemrejse og dermed medvirke til at styrke Danmarks maritime erhverv.

Nyt om ansættelsesret 13 Nyt om ansættelsesret - April 2013, nr. 13

Fokus på det længe ventede lovforslag om vikarers ret til ligebehandling og endelig det vigtige spørgsmål: Hvad må en arbejdsgiver egentlig spørge en ansøger om ved ansættelsessamtalen.

Nyt om ansaettelsesret 12 Nyt om ansættelsesret - December 2012, nr. 12   

Ansættelses- og arbejdsretten undergår konstant forandringer særligt som følge af de mange afgørelser fra de danske domstole, Arbejdsretten samt fra de faglige voldgiftsretter.

Nyt om ansættelsesret 10

Nyt om ansættelsesret - Marts 2012, nr. 11

Ansættelses- og arbejdsretten undergår konstant forandringer særligt som følge af de mange afgørelser fra de danske domstole, Arbejdsretten samt fra de faglige voldgiftsretter.

Nyt om ansættelsesret 10

Nyt om ansættelsesret - Oktober 2011, nr 10

Fik lav løn fordi hun var kvinde, Far bad om forældreorlov og blev fyret, Medarbejder kunne ikke fortryde sin egen opsigelse, Højesteretsdom: Bombe under fleksjob
 

Nyt om ansættelsesret 9
Nyt om ansættelsesret 8
Nyt om ansættelsesret 7
Nyt om ansættelsesret 6
Nyt om ansættelsesret 5

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG