Danmark

Uddannelsesinstitutioner 

I nyhedsbrevet kan du læse korte nyheder om aktuel lovgivning og anden faglig information for uddannelsessektoren i Danmark.
Uddannelsesinstitutioner nr. 4 - November 2012
Beskatning af indtægter ved elproduktion, Energisparetiltag - momspligt?, Undgå faldgrupper i rekruttering, Resultatløn igen, igen, Regnskabsmæssig sikring, Moms - ved modtagelse af tilskud, Lønsumsafgift - ændrede satser.
Uddannelsesinstitutioner nr. 4 - November 2012

Resultatlønskontrakter - retningslinjer, krav og eksempler. Moms ved salg af fast ejendom. Indkøb - rammeaftaler eller udbud? Skiltning af oplysninger på firmabiler - hvilke krav stilles der? Hvornår er en arbejdsgiverbetalt studierejse skattepligtig?

Uddannelsesinstitutioner nr. 3 - Maj 2012

Kørselsgodtgørelse - MEN pas på, Finanspolitik - Placering af likviditet, gratis iPad og PC - hvad med moms?

 

 

Uddannelsesinstitutioner nr. 2 - Februar 2012

Momsregistrering og finansieringsbidrag, Energiafgifter - Nye satser for godtgørelse

 

 

Uddannelsesinstitutioner nr. 1 - November 2011

Risikoledelses - Hvad kan vi bruge det til? Moms update - byggemoms og køb i udlandet, Regeringens finanslovforslag vedr. multimedieskatten 2012, Statens regnskabsregler, nye krav til årsrapporten 2011

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG