Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 22-05-2013

Validering af momsnumre ved salg til andre EU-lande 

En skærpelse af reglerne gør, at der nu er stor fokus på, om danske virksomheder faktisk opfylder kravene til at sælge uden moms til kunder i andre EU-lande. Læs her om reglerne for validering af momsnumre m.v.

Virksomheder er forpligtet til at validere momsnumre, navne og adresser på kunder, når kunden er en virksomhed i et andet EU-land, og der sælges varer eller hovedregelydelser uden opkrævning af dansk moms. Valideringen kan gennemføres via en søgning i VIES-databasen på EU-Kommissionens hjemmeside.


Det er ikke tilstrækkeligt alene at få en bekræftelse på, at momsnummeret er gyldigt, ved indberetning til EU-salg uden moms (tidligere listesystem), idet det også skal sikres, at momsnummeret tilhører den virksomhed, som der handles med. Det er derfor vigtigt, at navne- og adresseoplysningerne fra debitorkartoteket sammenholdes med de oplysninger, der fremgår af VIES-databasen.


Valideringen skal egentligt foretages ved hvert salg til andre EU-lande, hvor der ikke opkræves dansk moms. SKAT har dog accepteret, at validering kan ske en gang i kvartalet, hvis der er et eller flere månedlige salg til den samme kunde. Hvis det ved almindelig agtpågivenhed opdages, at der er ændringer i forhold til kunden, er man imidlertid forpligtet til at undersøge dette nærmere. Det er derfor ikke tilstrækkeligt alene at validere kundens oplysninger ved f.eks. kundeoprettelse.


Det er vigtigt som dokumentation enten at gemme skærmprint af valideringen eller et regneark med det unikke request ID, som fremkommer ved valideringen.


Hvis der ikke er foretaget validering, og det efterfølgende viser sig, at kunden ikke var momsregistreret eller ikke var den, han udgav sig for at være, hæfter den danske virksomhed for den danske moms af salget. Virksomheden kan desuden også få en ordensbøde fra SKAT, hvis validering ikke er sket, uanset om der faktisk er sket unddragelse, samt et pålæg om at foretage validering.


Der er indført et krav om, at de udenlandske kunders momsnumre skal fremgå af debitorkartoteket. Hvis ikke dette er tilfældet, overtrædes bogføringspligten. SKAT henstiller tillige til, at udenlandske leverandørers momsnumre også fremgår af kartoteket, men kan dog ikke stille krav herom.


Ud over validering af kundens identitet er det også en betingelse ved salg af varer, at varen fysisk forlader Danmark. Det er derfor vigtigt at gemme dokumentationen for, at transporten har fundet sted.


KPMG har udviklet et program, som kan validere en lang række momsnumre med tilhørende navne og adresser på en gang. Se mere her eller kontakt os herom.

 

Kontakt os

Kontakt os
Dorthe Lassen
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 40 28
dlassen@kpmg.dk
Feature image
Mette Schøler
VAT Manager
Telefon 73 23 42 11
mschoeler@kpmg.dk