Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 29-04-2013

Vækstplanens tiltag på momsområdet 

Få overblik over vækstplanens momsinitiativer og vær klar til at høste fordelene fra 2014.

Vækstplanens aftaleparter er blevet enige om to nye initiativer på momsområdet med virkning fra 2014, som har til formål at styrke virksomheders likviditet og økonomi.


Større fradrag for hotelmoms


Momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger har været til debat længe. Med vækstplanen skal momsfradraget nu øges med yderligere 25 %.


Vi forventer, at det nugældende momsfradrag på hotel på 50 % øges til 75 % fra januar 2014.


Ændring af momsangivelsesperioder    


I dag skal moms angives hver måned, hvert kvartal eller halvårligt. Virksomhedernes årlige omsætning er afgørende for tidspunkt for momsangivelse.


Vækstplanens aftaleparter lægger med virkning fra 2014 op til, at momsangivelsestidspunktet for små og enkelte mellemstore virksomheder ændres, og betalingsfristen for momsen forlænges.


Konkret foreslås det:

 

  • At  virksomheder med en omsætning op til 5 mio. kr. fremover skal angive moms halvårligt med 60 dages betalingsfrist frem for kvartalsvist med 40 dages frist.
  • At små og mellemstore virksomheder med en omsætning fra 5 mio. kr. og op til 15 mio. kr. fremover får en betalingsfrist på 60 dage. Virksomheders momskredit forøges således med 20 dage.
  • At angivelsesperioden for virksomheder med en omsætning mellem 15 mio. kr. og 50 mio. kr. ændres, og at betalingsfristen forlænges til 60 dage.


Formålet med disse forlængede rapporterings- og betalingsfrister er at give virksomhederne en forbedret likviditet. De nye frister kan kombineres med andre tiltag, der kan give en endnu større likviditetsforbedring.


For nærmere information kan du kontakte KPMG og få en drøftelse af, hvilke modeller der vil passe din virksomhed.

 

Kontakt os

Kontakt os
Anne Krag
VAT Manager
Telefon 73 23 33 16
akrag@kpmg.dk
Feature image
Lotte Marianne Blumensaadt
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk