Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 29-04-2013

Vækstplan - Punktafgifter 

Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti og til dels også Dansk Folkeparti om flere ændringer på afgiftsområdet.

Punktafgifter

 

  • Mineralvandsafgiften halveres fra 1. juli i år og afskaffes helt fra 1. januar næste år. Dermed bliver en ramme med 30 dåser almindelig sodavand alt andet lige fra næste år ca. 18 kr. billigere.
  • Ølafgiften nedsættes med 15 % fra 1. juli i år. Med nedsættelsen bliver en ramme med 30 dåser almindelig øl alt andet lige fra næste år ca. 4 kr. billigere.
  • Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes fra 2015. Den vægtbaserede emballageafgift omfatter emballagen til en række forskellige varer, primært madvarer. Med ophævelsen imødekommes kritikken fra erhvervslivet af, at det afgiftspligtige vareområde er tilfældigt og i flere tilfælde har skabt konkurrenceforvridning samt er administrativt meget besværligt for erhvervslivet. Den volumenbaserede emballageafgift på øl, vin, spiritus og mineralvand fortsætter dog uændret.


For handlende med produkter, hvor afgiften nedsættes eller bortfalder, og som ikke er registreret hos SKAT som oplagshaver, anbefales det så vidt muligt at nedbringe lagerbeholdningen op til datoen for afgiftsnedsættelsen m.v. I visse tilfælde har lovgivningen dog tidligere givet mulighed for at søge om refusion af afgiften på lagerbeholdninger, der oversteg en bestemt grænse. Det må afklares, når selve lovforslaget foreligger.

 

Kontakt os

Kontakt os

Christian Clausen
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 66 78
christianclausen@kpmg.dk

Feature image
Mette Lund Hansen
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 42 36
mettehansen@kpmg.dk