Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 23-11-2012

Store tab for virksomhed, da dokumentationen var mangelfuld 

Byretten har nægtet en virksomhed nedsættelse af sin salgsmoms, uanset at der var udstedt kreditnota.

Virksomheden i sagen havde i opgørelsen af sin salgsmoms vedrørende 3. og 4. kvartal 2005 ikke medtaget en faktura, som efterfølgende var tilbageført ved en kreditnota. Virksomheden anså både fakturaen og kreditnotaen som interne dokumenter, idet hverken fakturaen eller kreditnotaen var blevet afsendt til kunden.


Virksomheden havde endvidere ikke medtaget fakturaer, der var påført "annullation", i salgsmomsen, idet disse fakturaer ligeledes ikke var udstedt til kunden.


Byretten fandt det ikke godtgjort, at de pågældende fakturaer ikke var sendt til kunderne, at fordringerne var tabt, at der var givet dekort, eller at der var udstedt kreditnotaer til kunden.


Byretten anså herefter, at virksomheden havde leveret ydelserne, og at fakturaerne var sendt til kunderne. Momsen skulle derfor betales til SKAT.


Da kreditnotaen blev udstedt i 1. kvartal 2006, mens fakturaen blev udstedt i 4. kvartal 2005, fandt Byretten desuden, at et retskrav om tilbagebetaling af salgsmoms først opstod på tidspunktet for udstedelsen af kreditnotaen - det vil sige i 1. kvartal 2006.


Virksomheden havde desuden fradraget moms af fakturaer, der var udstedt af en leverandør, der på tidspunktet for udstedelsen ikke var momsregistreret.


Byretten fandt ikke, at virksomheden var berettiget til et købsfradrag for disse fakturaer.


Byretten lagde ved sin afgørelse vægt på, at virksomheden ikke kunne påvise:

 

  • at fakturaerne var blevet betalt inklusiv moms
  • at de modtagne fakturaer opfyldte momsbekendtgørelsens krav vedrørende oplysning om sælgers momsnummer
  • at den pågældende leverandør havde udstedt fakturaer til virksomheden i årevis.


Byretten fandt dermed ikke, at virksomheden kunne godtgøre, at betingelserne for momsfradrag var opfyldt, og Byretten fandt, at virksomheden ikke kunne være i god tro om fradragsretten vedrørende de modtagne fakturaer.


Som det klart fremgår af denne dom fra Byretten, er det af stor betydning, at en virksomhed kan fremvise gyldig dokumentation for sine salg og køb.


Det er derfor vigtigt, at virksomheden sikrer sig, at de modtagne fakturaer opfylder kravene til indholdet af en faktura - og at de fakturaer/kreditnotaer, virksomheden udsteder, ligeledes opfylder disse krav, så kunden opfylder sit dokumentationskrav.

 

Kontakt os

Kontakt os
Kirsten C. Nielsen
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 50 57
kcnielsen@kpmg.dk