Danmark

Oplysninger

  • Type: Information om KPMG, Pressemeddelelse
  • Dato: 09-06-2010

Storbyferien kan blive dyrere til næste år 

Nye momsregler betyder, at rejsearrangører fremover skal betale moms af avancen på rejser inden for EU. Noget som man hidtil har været fritaget for, og de nye regler får konsekvenser for både arrangører og rejsende, der risikerer at skulle betale en større regning end hidtil.

"Ser man historisk på det, er afgifter som moms og lignende altid blevet ført over på forbrugeren. Og det betyder alt andet lige, at rejser inden for EU nu bliver dyrere for forbrugerne end tilfældet er i dag. Derudover kræver det en masse ekstra administration fra rejseselskaberne, hvilket betyder flere omkostninger som også kan være med til at give priserne et nøk opad," siger Benny Hjortkær Hansen, Partner i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.

 

Og administration bliver der meget af for rejseselskaberne. Den praktiske beregning af den nye salgsmoms i rejsebureauer m.fl. adskiller sig nemlig væsentligt fra det momssystem, som andre momspligtige virksomheder anvender. I stedet for at afregne moms af salgsprisen skal der "kun" afregnes moms af fortjenesten. Også kaldet "toms'en", der er en forkortelse af Tour Operating Margin Scheme.

 

"Det er yderst komplicerede regler, som stiller store krav til virksomhedernes håndtering af indtægter og udgifter. Der er derfor allerede nu behov for at få afklaret, om virksomhedens økonomisystemer er indrettet til at håndtere de nye momsregler. Og det er nye tider for rejsebureauer, som ikke tidligere har været inde i momssystemet. Der vil derfor også være behov for uddannelse af personalet for at lære momssystemet nærmere at kende ", siger Benny Hjortkær

Hansen, Partner i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG

 

I praksis får reglerne betydning for alle, der i eget navn sælger rejser til den rejsende, hvis der i "rejsen" indgår ydelser indkøbt af underleverandører (transport, overnatning eller lignende). Kør-selv-ferier er også omfattet. Derimod er engroshandel med rejser fortsat omfattet af komplicerede regler for sådanne aktiviteter.

 

De nye regler træder i kraft 1. januar 2011, men en rejse købt i 2010 vil fortsat være underlagt de hidtidige regler. Også selvom den først foretages i det nye år.

For yderligere informationer, kontakt:

Benny Hjortkær Hansen
Partner i KPMG
Telefon 38 18 34 57
bhhansen@kpmg.dk