Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning, Personalegoder, Indstationering og udstationering
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev, Nye love og regler
  • Dato: 14-09-2012

Skattereformen vedtaget - Visse områder af særlig betydning for lønmodtagere 

Folketinget har den 13. september 2012 vedtaget skattereformen. I de vedtagne lovforslag er der elementer, der har betydning for lønmodtagere og deres arbejdsgivere.

KPMG har udarbejdet et notat. der omhandler nogle af de områder i skattereformen, som har særlig interesse for lønmodtagere og deres arbejdsgivere. I notatet kommer vi bl.a. ind på de nye reglers betydning for ind- og udstationerede medarbejdere, personalegodebeskatning og de ændrede regler vedrørende opsparing på kapitalpension.

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

73 23 32 39

pojensen@kpmg.dk