Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 19-02-2013

Nyt om moms på salg af fast ejendom Del 4 

Siden de nye regler om moms på salg af fast ejendom blev indført 1. januar 2011, har der været et stort behov for at få afklaret praksis på dette komplicerede og omfangsrige område. Her følger en kort omtale af den seneste praksis på området.

Salg af en ejendom, der skal nedrives af køber (SKM2012.718.SR)


I dette bindende svar var der tale om et selskab, der solgte en ejendom bestående af en grund samt fire bygninger til en investor/køber. Ejendommen havde ikke været udlejet eller anvendt af selskabet til den daglige drift. Der var ansøgt om ændring af lokalplanen med henblik på, at bygningerne på grunden kunne rives ned, så der i stedet kunne opføres en dagligvarebutik samt beboelseslejligheder på grunden. Lokalplanen forventedes godkendt. Køber ville selv stå for nedrivningen og opførelsen af nyt byggeri, og dette fremgik direkte af købsaftalen. Det fremgik også af købsaftalen, at køber overtog ejendommen uden ansvar for sælger, bortset fra ansvar ved vanhjemmel.


På denne baggrund fandt Skatterådet – i overensstemmelse med tidligere praksis – at salget af ejendommen ville være et momspligtigt salg af fast ejendom, idet der i momsmæssig henseende i realiteten blev overdraget en byggegrund henset til købsaftalens bestemmelser.


Det bindende svar fastlægger blot endnu engang vigtigheden af, at køber og sælger er opmærksomme på udarbejdelsen af købsaftalen vedrørende et salg af fast ejendom, idet købsaftalen tillægges væsentlig betydning ved vurderingen af momspligten.

 

Vi er naturligvis behjælpelige med at rådgive om de særlige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med reglerne om moms på salg af fast ejendom, herunder om mulighederne for at momsoptimere i forbindelse hermed.

 

Kontakt os

Kontakt os
Karina Kim Egholm Elgaard
Senior Tax Manager
Telefon 73 23 34 24
karinaelgaard@kpmg.dk
Feature image
Peter K. Svendsen
Partner
Telefon 73 23 35 45
psvendsen@kpmg.dk