Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 19-08-2012

Salg af aktier er ikke momspligtigt i forbindelse med golfklubmedlemskab 

Er salg af aktier i tilknytning til klubmedlemskab momspligtigt? Læs den seneste udvikling inden for moms og golf.

Landsskatteretten har i SKM2012.381.LSR fastholdt, at et selskabs salg af egne aktier i forbindelse med opnåelse af golfklubmedlemskab er fritaget for moms, også selv om det består af en pligt til at indmelde sig i klubben.


Spørgsmålet i sagen var, om der var tale om momsfritaget aktiesalg eller ej. SKAT var af den opfattelse, at der til aktien knyttede sig en spilleret, der gav særlige rettigheder til golfbanen og derfor udgjorde et momspligtigt salg af en spilleret.


Landskatteretten finder i den konkrete sag, at selskabet ikke solgte spillerettigheder. Til aktiebesiddelsen var der alene knyttet en "mulig ret" til klubmedlemskab. Klubmedlemskab var betinget af flere forudsætninger, herunder kontingentbetaling, og selve aktiekravet blev ene og alene anset for afledt af klubbens krav herom.


Læs mere om kendelsen her.


Med Landsskatterettens kendelse er der nu i første omgang klarhed over, at selskabers salg af kapitalandele i forbindelse med golfklubmedlemskaber er momsfritaget. Om SKAT påklager kendelsen, er endnu uvist. 

 

Kontakt os

Kontakt os
Anne Krag
Telefon 73 23 33 16
akrag@kpmg.dk