Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 18-03-2013

Nyt regelsæt for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget 

Det kan koste dig dyrt, hvis du betaler 10,9 % i lønsumsafgift og har blandede aktiviteter, uden at de ansatte foretager tidsregistrering. Læs mere om det nye regelsæt her.

Det nye regelsæt har betydning for finansielle virksomheder, som har ansatte, der beskæftiger sig med momspligtige og momsfrie aktiviteter, og som i dag opgør lønsumsafgiftsgrundlaget på baggrund af omsætningsfordelingen.


Lønsummen for ansatte, der beskæftiger sig med blandede aktiviteter, skal som udgangspunkt fordeles på baggrund af de ansattes faktisk anvendte tidsforbrug på de respektive aktiviteter.


Kan faktisk opgørelse af tidsforbrug ikke ske, fordeles lønsummen ud fra en bestemt fordelingsnøgle på 60/40. Konsekvensen er, at 60 % af lønsummen forlods allokeres til fuldt ud momsfrie finansielle aktiviteter (dvs. til lønsumsafgiftspligtige aktiviteter). De resterende 40 % anses for anvendt til blandede momsfrie/momspligtige aktiviteter. Hvor meget der skal betales i lønsumsafgift af de 40 %, afgøres slutteligt ud fra den årlige momsmæssige beregnede pro rata-sats.


Skatteministeriet er i forbindelse med høring af det nye regelsæt blevet gjort opmærksom på, at det for visse virksomhedstyper teknisk set er umuligt at lave en faktisk tidsregistrering. Sådanne virksomheder er derfor henvist til at opgøre lønsumsafgiften efter den fastsatte fordelingsnøgle. Skønsudøvelse, der kan afspejle det reelle ressourcetræk, er ikke længere muligt for finansielle virksomheder.


Det er vores opfattelse, at den nye finansielle opgørelsesmetode vil forøge de økonomiske udgifter for den finansielle sektor.


Kontakt os for at få et lønsums- og momstjek af din virksomhed, så du hverken betaler for meget eller for lidt i afgifter.

 

Kontakt os

Kontakt os
Anne Krag
VAT Manager
Telefon 73 23 33 16
akrag@kpmg.dk
Feature image
Randi Christiansen
Director
Telefon 73 23 39 41
randichristiansen@kpmg.dk