Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 26-06-2012

Nye regler for forbrugsregistrering for energi fra 1. juli 2012 

Folketinget har vedtaget lov nr. 481, som ændrer kravene til forbrugsregistrering for energiafgifterne for virksomheder med stort energiforbrug.

Virksomheder med store energiforbrug har mulighed for at lade sig forbrugsregistrere og dermed nettoafregne afgiften.


Med forbrugsregistrering kan virksomhederne købe energi uden afgift hos energileverandøren og selv afregne afgiften direkte til SKAT. Alternativet var at betale fuld afgift og derefter søge om godtgørelse. Der er derfor tale om en likviditetsmæssig fordel.


Der er en række krav for at blive forbrugsregistreret:

 

  • Kun virksomheder, hvor godtgørelsen udgør 90 % af de betalte energi- og CO2-afgifter, kan forbrugsregistreres
  • Dertil kommer krav om forbrug af en vis mængde af de enkelte energiprodukter.


I forbindelse med skattereformen blev der indført en såkaldt procesafgift, hvilket gjorde, at det blev sværere at opfylde godtgørelseskravet på 90 %.


SKAT har dog ikke afmeldt virksomheder fra forbrugsregistrering på grund af, at 90 %-kravet ikke længere var opfyldt. Derfor har praksis ikke været i overensstemmelse med lovgivningen.


Lovændringen betyder, at virksomhederne igen kommer til at opfylde lovens krav til forbrugsregistrering.


Lovændringen betyder følgende:

 

  • Der ses alene på godtgørelsen af energiafgifterne ved fastsættelsen af procentgrænsen
  • Kravet om godtgørelse af energiafgift sættes til minimum 80 % efter den enkelte afgiftslov
  • Mindst 30 % af virksomhedens energiforbrug skal være omfattet af bilaget til CO2-afgiftsloven - dvs. tung proces
  • For el gælder det fortsat, at virksomhederne både skal lade energiafgift og CO2-afgift (energispareafgift) indgå i beregningerne ved vurderingen af forbrugsregistrering efter elafgiftsloven. Den eneste ændring er, at kravet til den samlede godtgørelse efter elafgiftsloven nedsættes til 87 %.


Kontakt KPMG, hvis du vil vide mere om, hvilken betydning lovændringen får for din virksomhed.

 

Kontakt os

Kontakt os
Marie Louise Hede
Telefon 73 23 37 85
mhede@kpmg.dk