Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 18-09-2012

Nye regler for afregningsbilag 

Reglerne for anvendelse af afregningsbilag skærpes pr. 1. januar 2013.

Fra 1. januar 2013 skal afregningsbilag indeholde en påtegning om, at der er tale om et afregningsbilag - det vil sige, at det er et dokument, som udstedes af køberen på vegne af sælgeren.

 
Dette gøres ved at påtegne afregningsbilaget "selvfakturering" eller "self-billing".


Herudover skal købers momsregistreringsnummer anføres på afregningsbilaget.

 

Dette gælder, når der er tale om nationale leverancer. Årsagen til dette er, at SKAT ønsker fokus på, at det er et krav for at kunne anvende afregningsbilag, at køberen er momsregistreret.


Der ændres ikke i de øvrige betingelser for anvendelsen af afregningsbilag - herunder, at der som udgangspunkt skal foreligge en underskrevet aftale, og at de almindelige fakturabetingelser, skal være opfyldt. 

 
Feature image

Anne Krag
Telefon 73 23 33 16
akrag@kpmg.dk

Feature image

Lotte Blumensaadt
Telefon 73 23 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk