Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 10-09-2012

Nye momsregler ved salg af metalskrot 

Fra 1. juli 2012 er der indført nye regler ved salg af metalskrot, som betyder, at kommuner ved salg til virksomheder ikke længere skal fakturere med moms.

Til og med 30. juni 2012 har kommuner, som sælger metalskrot, faktureret med tillæg af moms.


Disser regler er ændret, således at salg af metalskrot til virksomheder i dag er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Det betyder, at det er køberen og ikke kommunen, der skal afregne salgsmoms til SKAT.


Kommunen skal ved udstedelse af fakturaer til virksomheder efter 1. juli 2012 ikke længere pålægge moms på fakturaen.


Som metalskrot anses ifølge SKAT:

 

  • Skrot af aluminium, bly, jern, kobber, nikkel, stål, sølv, tin, zink eller guld, dog kun når guldet ikke er omfattet af omvendt betalingspligt efter ML § 46, stk. 1, nr. 4.
  • Halvfabrikata fra forarbejdning, fremstilling eller udsmeltning af metaller eller metallegeringer.
  • Rester og andre genbrugsmaterialer, der består af metaller eller metallegeringer, samt slagger, aske, hammerskæl og industriaffald, der indeholder metaller eller metallegeringer.
  • Afklip, skrot, affald og brugte materialer samt genbrugsmateriale af kabler, hvori der er indlagt metal eller metallegeringer, eller som er omviklet med metal eller metallegeringer.


Listen er ikke udtømmende.


Herudover skal kommunen være opmærksom på, at der er særlige krav til fakturaen, når denne er uden moms. Fakturaen skal indeholde oplysning om, at køber skal afregne moms, f.eks. ved anførsel af "omvendt betalingspligt, køber afregner momsen" eller "reverse charge, buyer settles the VAT".


Kommunen skal angive det momsfrie salg i momsangivelsens rubrik C.


Ovenstående ændrer ikke på den momsmæssige behandling ved salg af metalskrot til private, der fortsat skal faktureres med moms.

 

Kontakt os

Kontakt os

Dorthe Lassen
Telefon 73 23 40 28
dlassen@kpmg.dk

Feature image

Claus Boldt
Telefon 73 23 30 26
cboldt@kpmg.dk