Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning, Personalegoder
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 21-06-2011

Ny bagatelgrænse for personalegoder? 

Den 27. april fremsatte skatteministeren et lovforslag, der vil indføre en ny bagatelgrænse på 1.000 kr. på personalegoder, som vil fritage arbejdsgiveren fra at indberette værdien af et gode, når det holder sig under 1.000 kr.

Byrdefuld indberetningspligt til SKAT i dag

 

I dag har arbejdsgivere pligt til at indberette alle de skattepligtige personalegoder, som virksomheden giver medarbejderne - uanset værdien. Disse regler har skabt en meget stor administrationsbyrde for selskaberne, hvilket VK-regeringen og Socialdemokraterne ønsker at sætte en stopper for, hvorfor fremsatte lovforslag vil gøre det muligt for virksomhederne at give deres medarbejdere påskønnelser i form af visse mindre gaver og personalegoder, uden at det udløser skattepligt for medarbejderne.

 

Ny bagatelgrænse

 

Hvis lovforslaget vedtages, bliver der indført en ny bagatelgrænse på 1.000 kr. Det betyder, at arbejdsgiverne kan give de ansatte personalegoder og gaver til en værdi på op til 1.000 kr. om året, uden at goderne bliver skattepligtige. Den nye bagatelgrænse omfatter f.eks. mindre gaver og påskønnelser. Dette kan eksempelvis være vin, betaling af deltagergebyr til teater og zoologiskhave årskort m.v. Fri bil, fri bolig eller multimedier m.v. er ikke omfattet af den nye bagatelgrænse. 

 

Overskrides bagatelgrænsen, skal der ske beskatning af hele beløbet. Det er medarbejderen selv, som skal holde styr på, om den samlede værdi af de modtagne goder overstiger 1.000 kr., ligesom det er medarbejderen, der skal selvangive værdien af goderne over for SKAT, hvis bagatelgrænsen overskrides.

 

Ikke længere pligt til at indberette værdien af smågoder

 

Hvis medarbejderen modtager personalegoder under 1.000 kr., skal arbejdsgiveren ikke længere indberette dette til SKAT. Kun hvis værdien af det enkelte gode overstiger 1.000 kr., skal arbejdsgiveren foretage indberetning til SKAT.


Arbejdsgiveren skal således ikke holde styr på, hvor meget den enkelte ansatte modtager af bagatelagtige personalegoder. Hvis lovforslaget vedtages, træder de nye regler i kraft med virkning fra den 1. januar 2011.

 

Hvis du har spørgsmål, så endelig kontakt os.

 

Kontakt

Esben Albrektsen

Telefon 73 23 37 97

ealbrektsen@kpmg.dk

 

 

Pernille Paisen

Telefon 73 23 37 44

ppaise@kpmg.dk