Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 17-08-2012

Mulighed for privat benyttelse af gulpladebiler mod betaling af dagsafgift 

Det bliver snart muligt at anvende gulpladebiler privat i indtil 20 dage årligt, uden at blive begrænset i momsfradraget, mod at betale dagsafgift.

Tilbage i 2008 blev der i Danmark vedtaget en mulighed for at anvende gulpladebiler til private formål, uden at virksomheden blev begrænset i momsfradraget. Ikrafttræden kunne dog ikke ske uden en formel godkendelse i EU. Der foreligger nu en formel vedtagelse i EU, hvorved de godkender ordningen mod nogle tilpasninger af den oprindelige model.


Det vil således fremover være muligt at anvende varebiler på op til 3 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, til private formål i op til 20 dage om året, uden at det medfører, at der ikke kan opnås fuldt momsfradrag for anskaffelse af bilerne.


Hvis bilerne skal anvendes privat, forudsætter det dog, at der betales en dagsafgift, som dækker moms på 40 kr. pr. dag, hvor bilerne anvendes privat.


Udover de 40 kr. pr. dag, som dækker moms, vil der også skulle betales en yderligere dagsafgift, der skal dække indkomstskat (rådighed af fri bil) og privatbenyttelsesafgift.

 

Det er planen, at dagsafgiften vil kunne betales elektronisk.

 

De 20 dage gælder pr. køretøj. Hvis bilen anvendes fra fredag eftermiddag til mandag morgen, skal der betales fire dagsbeviser for denne anvendelse.


Hvis der betales dagsafgift, vil bilerne fortsat blive anset for udelukkende anvendt til erhvervsmæssige formål efter vægtafgiftsloven, og de skal i givet fald ikke omregistreres til "blandet erhvervsmæssig/privat brug" (papegøjeplader).


Indførsel af ordningen åbner op for en fleksibilitet over for de virksomheder, der kun en sjælden gang har behov for, at medarbejderne kan anvende virksomhedens biler privat.


Vi forventer, at ordningen senest træder i kraft ved årsskiftet, men vil naturligvis orientere nærmere i MomsNyt, når der foreligger nyt fra Skatteministeriet.

 

Kontakt os

Kontakt os

Mette Kruhl Schøler
Telefon 65 58 42 11
mschoeler@kpmg.dk