Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 12-01-2012

Momsfrie finansielle indtægter påvirker ikke holdingselskabets fradragsret 

Skatterådet bekræfter, at et holdingselskabs overtagelse af momsfrie finansielle aktiviteter fra et koncernselskab ikke påvirker fradragsretten.

For samlet set at sikre en optimering af koncernens finansielle position overtager holdingselskabet blandt andet udlån til koncernselskaber, valuta- og råvareprisafdækning for koncernselskaber, cash-pools for koncernselskaber og håndtering af køb og salg af værdipapirer for koncernselskaber.

   

Skatterådet bekræfter i et bindende svar (SKM2011.820.SR), at de finansielle aktiviteter anses for finansielle bitransaktioner, fordi indtægterne er af accessorisk karakter i forhold til selskabets samlede omsætning, der primært hidrører fra varesalg og management af koncernselskaber. De finansielle indtægter skal derfor ikke regnes med i opgørelsen af den omsætningsbestemte fradragsret.

 

Kontakt jeres nærmeste KPMG-rådgiver med henblik på sikring af, at finansielle indtægter ikke regnes med i opgørelsen af fradragsretten, og at koncernen momsmæssigt er konstrueret optimalt.

 

Kontakt

Anne Krag
Telefon 73 23 33 16
akrag@kpmg.dk