Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 23-10-2012

Momsfradrag i kursusvirksomheder - ny højesteretsdom 

Højesteret har ultimo september afsagt en dom omhandlende kursusarrangørers begrænsning i momsfradraget på indkøb af restaurationsydelser og hotelovernatninger.

Det har hidtil været vores opfattelse, at kursusarrangører ved afholdelse af arrangementer "ude i byen" kunne håndtere momsen på to forskellige måder: 

 

  1. Fakturering af en samlet arrangementspakke til kursusdeltageren, hvorefter kursusvirksomheden skal begrænse sit momsfradrag til hhv. 25 og 50 pct. for den indkøbte restaurationsydelse og hotelovernatningen. Kursusdeltageren har i den situation fuld fradragsret for hele momsen.
  2. Specificering på fakturaen af restaurationsydelsen og hotelovernatningen, hvorefter kursusvirksomheden har fuldt fradrag for momsen af de viderefakturerede omkostninger, mens kursusdeltageren begrænser sit momsfradrag til hhv. 25 og 50 pct. af momsbeløbet.


Uanset hvilken af de ovenstående to metoder, der anvendes, sker der begrænsning i et - og kun ét - led i kæden.


Højesteret har nu slået fast, at metode 2 kun kan anvendes, hvis kunden driver momsfri eller delvis momsfri virksomhed, således at denne alene er berettiget til delvist eller intet momsfradrag. 

 
Er kunden derimod en momspligtig virksomhed med fuld momsfradragsret, skal kursusvirksomheden, uanset faktureringsmetode, begrænse sit momsfradrag. Samtidig er kunden berettiget til fuld fradragsret for hele momsbeløbet og skal således ikke begrænse sin fradragsret for hotelovernatningen og restaurationsydelsen.


Med andre ord betyder højesteretsdommen, at kursusvirksomheders momsfradrag nu afhænger af køberens momsstatus. Driver kunden momspligtig virksomhed, er kursusvirksomheden alene berettiget til begrænset momsfradrag, uanset faktureringsmetode. Driver kunden derimod momsfri eller delvis momsfri virksomhed, er kursusvirksomheden berettiget til fuld fradragsret, hvis fakturaen opsplittes.


Man kunne forledes til at konkludere, at kursusvirksomheder så af administrative årsager fremover altid skal fakturere for en samlet pakke, men her skal man være opmærksom på, at det vil medføre en ekstraomkostning for virksomheder, som driver momsfri eller delvis momsfri virksomhed.


Højesteretsdommen giver efter vores opfattelse helt unødigt anledning til en række praktiske problemer i kursusvirksomheder, der for at sikre den korrekte momsmæssige behandling i fremtiden er nødt til at spørge deres kunder, om de er berettiget til at fratrække hele momsen på fakturaen.


Se også artikel om kursusdeltageres fradragsret her.

 

Kontakt os

Kontakt os

Mette Kruhl Schøler
Telefon 73 23 42 11
mschoeler@kpmg.dk

Feature image

Dorthe Lassen
Telefon 73 23 40 28
dlassen@kpmg.dk