Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 11-10-2011

Moms ved privates salg af byggegrunde 

Fra 1. januar 2011 blev erhvervsmæssigt salg af byggegrunde momspligtigt. Den nye bestemmelse vakte i begyndelsen af året en del mediebevågenhed, og særligt privates stilling har været uklar grundet sparsom lovtekst omkring frasalg og udstykning af egne grunde. Nu er der kommet en lempelse, men den er fra EU-Domstolen.

SKAT har udsendt vejledningen "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde".


Heraf fremgår det, at levering af fast ejendom, som udføres af en privat person, ikke er omfattet af momspligten, men at der ved udstykning og frasalg af flere end tre byggegrunde, der hver har et areal på over 1.400 m2, kan indtræde momspligt efter en konkret vurdering.


En ny afgørelse fra EU-Domstolen kan dog medføre, at SKAT må lempe de meget konkrete indskrænkninger i fritagelsen.


Salg i sig selv ikke afgørende, fastslår EU-domstolen

I dommen fastslog EU-Domstolen, at omfanget af salg ikke i sig selv er afgørende for sondringen mellem en privatpersons aktivitet og økonomisk virksomhed. Ligeledes er hverken antallet af byggegrunde, tidsrummet, hvori transaktionerne findes sted, eller størrelsen af indtægterne afgørende for, om der udøves økonomisk virksomhed. Hermed lægger EU-Domstolen vægt på, at omstændighederne indgår som led i den almindelige forvaltning af den privates formue.


Efter EU-Domstolen opfattelse bliver en privatperson først omfattet af momspligten, hvis han tager aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde − det være sig gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde på grundene og betydelig udøvelse af salgsfremmende foranstaltninger.


Det er vores opfattelse, at SKAT på sigt er nødt til at lempe de meget konkrete betingelser for fritagelsen.

 

Står du imidlertid over for salg og udstykning af større arealer, bør du overveje, hvorvidt din aktivitet indgår som led i den almindelige forvaltning af din private formue.


KPMG vil naturligvis være behjælpelig med en momsmæssig vurdering af din konkrete sag.

 

Kontakt

Lasse Jensen
Telefon 25 29 32 17
ljensen@kpmg.dk