Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 13-03-2012

Lovudkast vedrørende bekæmpelse af sort arbejde 

Udkastet til lovforslag indeholder flere nye tiltag på moms- og afgiftsområdet - bl.a. udvidelse af omvendt betalingspligt ved handel med metalskrot.

I forbindelse med finansloven for 2012 indgik regeringen og Enhedslisten en aftale om en "pakke" vedrørende sort arbejde. Der er derfor nu udarbejdet udkast til lovforslag på området.


Elektronisk betaling
I lovudkastet lægges der op til, at alle betalinger på over 10.000 kr. (inkl. afgift) for både private og virksomheder skal foregå elektronisk. Flere betalinger for samme ydelse over et kalenderår anses for én samlet betaling. Såfremt betalingen ikke sker elektronisk, foreslås fælles hæftelse for køber og sælger vedrørende eventuel manglende indbetaling af moms. Det vil dog blive mulighed for at undgå fælles hæftelse uden elektronisk betaling. For både private og virksomheder kræver det, at betalingen indberettes på SKATs hjemmeside med fakturaoplysninger.


Kontrol uden retskendelse
Det foreslås videre, at mulighederne for kontrol uden retskendelse på private grunde udvides. Helt konkret vil der kunne ske kontrol på privat grund, når der tydeligt udendørs bliver udført arbejde af professionel karakter. Udgangspunktet i de nuværende love er, at SKAT kun har mulighed for at udøve kontrol uden retskendelse i erhvervslokaler, hvilket med dette lovforslag altså udvides til private grunde. Det skal dog påpeges, at lovforslaget ikke vil give SKAT mulighed for at gå inden for i private boliger.


Synliggørelse af leverandør
Lovforslaget stiller krav til synliggørelse af leverandører i forbindelse med levering af håndværksydelser. Synliggørelsen vedrører biler og byggepladser. Gulpladebiler under 4 tons, der udelukkende er registreret til erhvervsmæssig benyttelse, skal frem over have påtrykt et tydeligt logo på bilen foruden et telefonnummer eller et CVR-nr. Vare- og lastbiler, der bruges blandet erhvervsmæssigt og privat (papegøjeplader), vil ikke blive påvirket af lovforslaget. På byggepladser vil der for entrepriser på over 50.000 kr. skulle fremgå tydelig skiltning med navn, adresse og CVR-nr. på de pågældende leverandører.


Handel med skrot
Endelig kan det oplyses, at det i udkastet foreslås, at handel med metalskrot omfattes af omvendt betalingspligt i relation til moms. Det betyder, at det er aftageren af metalskrottet, der fremover skal afregne momsen, hvorimod det tidligere har været leverandøren, der har indbetalt salgsmoms. Forslaget bunder i et ønske om at stoppe momskarruselsvig.


Der er høringsfrist for lovforslaget 14. marts 2012.

 

Kontakt os

Kontakt os
Heidi Lundsgaard Udsen
Telefon 73 23 40 48
hlundsgaard@kpmg.dk
Feature image
Christian Kier
Telefon 73 23 42 32
ckier@kpmg.dk