Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory, People Services, Ansættelses- og arbejdsret, Tax
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 16-04-2013

Ligebehandlingsloven ændres 

Forældre, som vender tilbage til arbejdet efter endt barselsorlov, kan nu bede arbejdsgiveren om ændrede og mere fleksible arbejdsvilkår. Eksempelvis nedsat tid.

Det er konsekvensen af den ændring af ligebehandlingsloven, som Folketinget netop har vedtaget. De nye regler trådte i kraft den 8. marts 2013. Loven er en yderligere skærpelse af arbejdsgivernes forpligtelse til ikke at behandle medarbejderne forskelligt på baggrund af graviditet eller barselsorlov.

 

Arbejdsgiverne må derfor forberede sig på yderligere forpligtelser over for medarbejderne, som kan koste dyrt, hvis virksomhederne kører over for rødt.

 

De nye regler betyder, at en medarbejder efter endt barsels- eller forældreorlov skriftligt kan bede sin arbejdsgiver om eksempelvis at få nedsat sin arbejdstid, så det passer bedre ind i familiens ændrede livssituation.

 

Arbejdsgiveren har efter loven nu pligt til at vurdere medarbejderens ønske samt skriftligt besvare anmodningen inden for rimelig tid. Hvis arbejdsgiveren således ikke kan imødekomme medarbejderens ønske skal begrundelsen være skriftligt og sagligt begrundet i virksomhedens driftsmæssige forhold.

 

Ændringen af ligebehandlingsloven indebærer tillige et forbud mod, at medarbejderen behandles mindre gunstigt end virksomhedens øvrige medarbejdere i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. Overtræder arbejdsgiveren dette forbud, vil medarbejderen være berettiget til en godtgørelse.

 

Det er arbejdsgiveren, som har bevisbyrden for, at medarbejderen ikke som følge af graviditet, barsel eller adoption er blevet behandlet mindre gunstigt.

 

Kontakt os

Kontakt os
Julie Gerdes

Leder af Arbejds- og Ansættelsesret

Telefon 73 23 34 03

juliegerdes@kpmg.dk