Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 19-08-2012

Lettisk virksomhed var etableret i Danmark 

Landsskatteretten har vurderet, at en lettisk registreret virksomhed, der omdelte aviser og reklamer i Danmark, ikke kunne få ophævet sin danske momsregistrering.

Der var tale om en lettisk virksomhed i selskabsform, som blev registreret i Letland i januar 2011. Ca. to måneder efter blev virksomheden momsregistreret i Danmark som en udenlandsk virksomhed med en herboende repræsentant.


De aktiviteter, som virksomheden havde, bestod alene i omdeling af aviser og reklamer som underleverandør til en dansk virksomhed. Udover virksomhedens indehaver blev aktiviteterne udført af 1-2 ansatte.


Den lettiske virksomhed begrundede ønsket om at få ophævet den danske momsregistrering med, at de ydelser, som virksomheden leverede, var omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, således at køberen var betalingspligtig for momsen.


Landsskatteretten imødekom ikke virksomhedens ønske, idet Landsskatteretten bl.a. lagde vægt på følgende:

 

  • Virksomheden havde alene en registrering i Letland uden at udføre nogen reel aktivitet i Letland.
  • Virksomhedens aktiviteter bestod alene i omdeling af aviser og reklamer som underleverandør til et dansk selskab, og virksomheden var derfor etableret i Danmark.
  • Virksomhedens etablering bestod i et fast forretningssted i form af en filial i Danmark, idet virksomhedens indehaver og dermed virksomhedens menneskelige og tekniske ressourcer var i Danmark.
  • Virksomheden i Danmark havde således en varig samvirken af menneskelige og tekniske ressourcer, som var nødvendige for at kunne levere ydelser, og som havde stabilitet.
  • Da virksomheden herefter var etableret i Danmark med henblik på at drive økonomisk virksomhed i Danmark og leverede momspligtige ydelser, var virksomheden registreringspligtig i Danmark, og momsregistreringen kunne derfor ikke ophæves.
  • Virksomhedens leverancer var således heller ikke omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt.

 

Kendelsens betydning for danske virksomheder


Udover at kendelsen har betydning for udenlandske virksomheder, der driver virksomhed i Danmark, har kendelsen også betydning for danske virksomheder, der driver virksomhed i udlandet.


Bemærk, at hvis en dansk virksomhed alene har aktiviteter i udlandet, og virksomheden i udlandet besidder de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer til at kunne levere ydelser i det pågældende land samt har en vis stabilitet, er der ligeledes risiko for, at virksomheden rent faktisk kan blive anset for at være etableret i det pågældende land.


Danske virksomheder, der har aktiviteter i udlandet, skal således være særligt opmærksomme på, om virksomheden kan risikere at blive anset for at være etableret i udlandet, og dermed om virksomheden kan være forpligtet til at blive momsregistreret i det pågældende land.


Udover selve momsregistreringen vil forpligtelsen også omfatte pligt til at opkræve lokal moms, udstede fakturaer i henhold til lokale regler, angive og betale lokal moms til myndighederne, indgive momsangivelse og eventuelt listeoplysninger til de udenlandske myndigheder m.v.


Vi kan naturligvis være behjælpelige med at rådgive om etablering af virksomhed i Danmark eller udlandet, foretage en risikovurdering af virksomhedens aktiviteter i Danmark eller udlandet samt rådgive om virksomhedens momsmæssige forpligtelser i Danmark og udlandet.

 

Kontak os

Kontak os
Karina Kim Egholm Elgaard
Telefon 73 23 34 24
karinaelgaard@kpmg.dk