Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 12-01-2012

L 12 - Nye fakturakrav 

Der er fremsat et forslag til ændring af fakturakravene. Disse får dog først virkning fra 1. januar 2013.

Forslaget om nye fakturaregler er en følge af direktiv 2010/45 af 13. juli 2010. De nye regler er i hovedtræk:

 

Fakturakrav (hvilke lands regler finder anvendelse?)

Hovedreglen er leveringsstedets land. Hovedreglen finder anvendelse på indenlandske leverancer og selvfakturering (afregningsbilag).

 

Undtagelser til hovedregler er leverandørens hjemsted, som finder anvendelse på grænseoverskridende EU-leverancer og på leverancer fra EU til tredjelande.

 

Der sker en harmonisering af reglerne for papir- og elektroniske fakturaer

Dette indebærer, at de teknologiske særkrav til e-fakturaer ophæves, og at der ikke kan stilles krav om EDI eller lignende. Endvidere er det i forklarende noter fra Kommissionen fastslået, at parterne selv bestemmer, hvordan de vil sikre fakturaens ægthed m.v.

 

Fakturering ved handel mellem EU-lande skal ske senest den 15. i måneden efter leverancen

Særregler for løbende leverancer.

 

Valutaomregning

Dette indebærer, at medlemsstaterne skal acceptere den seneste valutakurs fra Den Europæiske Centralbank, og at ved omregningen mellem to andre valutaer end EUR skal omregningskursen fastsættes ved hjælp af EUR-kursen for hver valuta.

 

Toldkursen kan fortsat anvendes.

 

Opbevaringsperiode

Ved reverse charge gælder reglerne for det land, hvori leveringen finder sted. Det betyder, at danske virksomheder, der sælger varer og ydelser uden moms til andre EU-lande, skal kende opbevaringsperioderne i de enkelte lande.

 

Kontakt

Heidi Lundsgaard Udsen
Telefon 73 23 40 48
hlundsgaard@kpmg.dk

 

John Holm Andreasen
Telefon 73 23 31 31
jandreasen@kpmg.dk