Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 22-05-2013

Kroatien indtræder i EU - konsekvenser for samhandlen 

Når Kroatien indtræder i EU, skal du til at behandle dit køb og salg som EU-handler. Det betyder nye krav til bl.a. fakturaer og indberetning.

Kroatien indtræder med alt overvejende sandsynlighed pr. 1. juli 2013 i kredsen af EU-lande.


Det betyder, at landet ikke længere skal betragtes som et tredjeland i samhandelssituationer, men et medlemsland på lige fod med de nuværende 27 medlemslande.


Kroatien har fra indtrædelsesdagen overtaget regelsættet vedrørende varernes frie bevægelighed, og danske virksomheder, der handler med landet, skal derfor være opmærksomme på "de nye" forretningsgange. Det betyder, at man som virksomhed skal indberette salget som EU-leverancer på momsangivelsen, og at fakturaerne skal opfylde de fakturakrav, der er gældende for salg af varer og ydelser til andre EU-lande - herunder, at købers momsnummer skal oplyses og kontrolleres.


Det kan også have betydning, hvis din virksomhed er mellemhandler, da regler om EU-trekantshandel nu kan finde anvendelse.


Kroatien har fået lov til at sætte registreringsgrænsen for udenlandske virksomheder forholdsvis højt i forhold til, hvad direktivet har sat som standardgrænse. Det betyder, at danske og andre udenlandske virksomheder ikke er forpligtede til at lade sig registrere i landet, medmindre den årlige omsætning overstiger 35.000 EUR.

 

Kontakt os

Kontakt os
Helle Plagborg
VAT Consultant
Telefon 73 23 47 08
hplagborg@kpmg.dk
Feature image
Lotte Marianne Blumensaadt
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk