Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 17-11-2011

Nye regler for modtagere/dekodere af digitalt satellit-tv 

SKAT har udsendt nyhedsbrev, hvoraf fremgår, at importører af modtagere og dekodere af digitalt satellit-tv kan ændre tariferingen på disse med tilbagevirkende kraft. Den ændrede tarifering vil betyde en tilbagebetaling af told.

Som følge af en EU-domstolsdom har SKAT i et nyhedsbrev meddelt, at modtagere og dekodere af digitalt satellit-tv med optagefunktion under visse betingelser kan anses for set-top-bokse med kommunikationsfunktion.

 

Dette betyder, at tariferingen af de nævnte modtagere og dekodere ændres til toldposition 85287113. Denne position har en toldsats på 0 %.

 

Position 85287113 fandtes kun til og med den 30. juni 2011, hvorfor ændringen til denne position kun kan ske for indførsler foretaget til og med 30. juni 2011.

 

Det fremgår af nyhedsbrevet, at set-top-bokse med kommunikationsfunktion, som også kan udføre en optage- eller gengivefunktion, vil kunne tariferes i 85287113, hvis apparaterne er begrænset til anvendelse udelukkende i forbindelse med tegning af et abonnement hos en serviceudbyder (tv-selskab).

 

Apparatet må ikke kunne optage videoindhold fra en fra en anden ekstern kilde end serviceudbyderen, hvor der er tegnet abonnement. Således må der ikke kunne optages fra fjernsynsmodtager, kamera eller videooptager. Ligeledes må apparatet ikke kunne optage eller gengive videoer/dvd'er.

 

Anmodning om tilbagebetaling af told kan ske 3 år tilbage.

 

Kontakt

Dorthe Lassen
Telefon 65 58 40 28
dlassen@kpmg.dk