Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 18-03-2013

Hvordan er det nu med fradrag for…? 

Som et friskt forårspust til MomsNyt starter vi fra marts måned en ny artikelserie omkring fradragsret. Hver måned vil vi have fokus på et nyt emne, og i denne måned er det biler, parkeringsafgifter og broafgifter.

Hvordan er det nu med fradrag for biler, parkeringsafgifter og broafgifter?


Biler


Fradragsretten for biler afhænger af, hvilken type bil der er tale om. Det er ikke fabrikant eller mærke, der bestemmer fradragsretten, men derimod størrelsen på bilen, samt hvad den bliver anvendt til. I Danmark har vi tre forskellige slags nummerplader, som indikerer, hvilken type bil der er tale om. Den almindelige hvide nummerplade, som bruges til privatbiler, papegøjepladen, som anvendes til biler, der både kører erhvervsmæssig og privat kørsel, og de gule nummerplader, som bruges til biler, der alene anvendes til erhvervsmæssige formål.   


Biler på hvide plader


Når man køber en bil på hvide plader, kan man ikke få fradrag for momsen hverken ved købet af bilen eller ved driften heraf. Der er heller ikke fradrag, selv om bilen udelukkende anvendes i virksomheden.


Hvis man leaser en bil på hvide plader, kan man under visse forudsætninger få momsfradrag for en del af leasingydelsen.


Vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på 3 ton og derunder

  • En vare-/lastvogn på gule plader, som alene anvendes til momspligtige formål – Der er fuldt fradrag for momsen af udgifter til køb, leasing og drift af en vare-/lastvogn på gule plader.
  • En vare-/lastvogn på papegøjeplader, som anvendes til blandede formål – Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til køb. Til gengæld er der 1/3 momsfradragsret af udgifter til leasing og fuldt momsfradrag af driftsudgifter.

 

Vare- og lastvogne med tilladt totalvægt over 3 ton 

  • En vare-/lastvogn på gule plader, som alene anvendes til momspligtige formål – Der er fuldt fradrag for momsen af udgifter til køb, leasing og drift af en vare-/lastvogn på gule plader.
  • En vare-/lastvogn på papegøjeplader, som anvendes til blandede formål – Fradragsretten bestemmes ud fra et skøn, som skal opgøres som fordelingen mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse.


Parkeringsafgift


En parkeringsafgift anses som en driftsomkostning, og man har derfor momsfradrag efter ovenstående regler for henholdsvis biler på hvide plader, papegøjeplader og gule plader.


Broafgift


Storebæltsbroen


Fradragsretten afhænger igen af, hvilken type bil der er tale om. Hvis man kører over Storebæltsbroen i en bil med hvide plader, er der ingen fradragsret, hvorimod der er momsfradrag, hvis man kører over i en vare- eller lastbil med gule plader eller papegøjeplader. 


Øresundsbroen


På Øresundsbroen skelner man ikke mellem, hvilken type køretøj der er tale om, men i stedet ses der på, om der faktisk er tale om erhvervsmæssig kørsel. Hvis der er det, er der fradrag for momsen. 

 

Kontakt os

Kontakt os
Helle Plagborg
VAT Consultant
Telefon 73234708
hplagborg@kpmg.dk
Feature image

Lotte Marianne Blumensaadt
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk