Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Advisory, People Services, Ansættelses- og arbejdsret, Tax
 • Type: Nye love og regler
 • Dato: 16-04-2013

Hvad må arbejdsgiveren spørge om 

Hvornår forventer du så at få barn nummer to? Er du politisk aktiv? Er du sund og rask? Hvor mange sygedage havde du ved din tidligere arbejdsgiver? Skal du have flere børn?

I Danmark afgør arbejdsgiveren suverænt, hvilken ansøger, som er den bedste kvalificerede til et ledigt job. Det følger af arbejdsgiverens ledelsesret.

 

Men der er grænser for, hvad arbejdsgiveren må spørge en ansøger om. Det kan nemlig være i strid med loven at gå for tæt på medarbejderens privatsfære eller at stille spørgsmål, som ikke har væsentlig relevans for det aktuelle job.

 

Det er i strid med den ansættelsesretlige lovgivning, hvis arbejdsgiveren spørger en jobansøger om, indhenter oplysninger om eller lægger vægt på:

 

 • race, hudfarve, religion, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse
 • alder og handicap
 • køn
 • medlemskab af fagforeninger eller andre foreninger
 • antal af sygedage
 • generelle helbredsundersøgelser
 • gen-tests
 • sygdomme eller helbredsproblemer, som ikke har væsentlig betydning for udførelsen af det konkrete arbejde

 

Arbejdsgiveren må derfor i en ansættelsessamtale ikke spørge ind til disse emner, medmindre ansøgeren selv tager emnerne op. Her er det vigtigt, at arbejdsgiveren er forsigtig med at gå i detaljer med det "ulovlige" emne, selvom det er ansøgeren selv, som har bragt emnet op. Arbejdsgiveren kan nemlig senere blive dømt for at have lagt vægt på det ulovlige kriterie ved den senere udvælgelse af ansøgeren til den endelige stilling.

 

Hvor mange sygedage havde du ved din tidligere arbejdsgiver?

 

Håndtering af ansøgerens helbred og evt. sygdomme kan være meget svær at håndtere for en arbejdsgiver. Det er således kun sygdomme, som har væsentlig betydning for udførelsen af det konkrete arbejde, der må spørges til.  "Almindelige" helbredsproblemer må arbejdsgiveren derfor ikke spørge til eller lægge vægt på.

 

Arbejdsgiveren må gerne spørge ind til, om ansøgeren har dårlig ryg, hvis det specifikke arbejde forudsætter en stærk ryg. Eksempelvis særlig hårdt lagerarbejde mv. Men det er altså ikke lovligt at stille et generelt spørgsmål om, hvor mange sygedage, som ansøgeren havde sidste år, eller om man i øvrigt føler sig frisk og sund.

 

Skal I have flere børn?

 

Det vil være i strid med ligebehandlingsloven og helbredsoplysningsloven, hvis arbejdsgiveren stiller spørgsmål om graviditet i stil med "skal I have flere børn ?" Oplysninger om graviditet, børn og barsel må der derfor ikke spørges ind til.

 

Ansøgeren skal heller ikke selv oplyse om en evt. kommende graviditet. Heller ikke selvom arbejdsgiveren stiller spørgsmål til det i strid med loven.

 

Hvad koster det at køre over for rødt?

 

Højesteret har i en tidligere dom fra 2008 lagt niveauet for, hvad det koster for en arbejdsgiver at rekruttere i strid med loven.

 

En virksomhed havde opslået et job som lagermedarbejder, en kvinde søgte jobbet og sendte i den forbindelse en mail til virksomheden med følgende ordlyd:

 

"Mine kvalifikationer består af lagererfaring, fra 2 lagre. Jeg har lige fået mit B-certifikat til gaffeltruck, som jeg håber på, at jeg vil kunne få gavn af. Jeg er en glad pige. Har en mand, en datter og 4 dejligere ilderen, som alle tager en stor del af min fritid." 

 

Virksomheden gav kvinden afslag med følgende begrundelse:

 

"Tak for din ansøgning, men desværre må jeg give dig afslag, idet vore faciliteter ikke er til at have både mænd og kvinder på arbejdspladsen".

 

Dette afslag takserede Højesteret til 25.000 kr. som blev tilkendt kvinden i godtgørelse.

 

Dette niveau er efterfølgende blevet fulgt af domstolene og ligebehandlingsnævnet mv. i lignende sager om rekruttering i strid med loven.

 

Kontakt os

Kontakt os
Julie Gerdes

Leder af Arbejds- og Ansættelsesret

Telefon 73 23 34 03

juliegerdes@kpmg.dk