Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 24-05-2012

Nye regler for godtgørelse af afgift på el og vand 

Pr. 1. januar 2012 er der kommet nye regler for godtgørelse af afgift på el og vand.

Det er vores erfaring, at der er en del virksomheder, som ikke er opmærksomme på de ændrede godtgørelsesmuligheder, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012.


Afgift på elektricitet
For elforbrug, der ikke anvendes til rumvarme, komfortkøling og varmt vand, gælder følgende godtgørelsesregler pr. 1. januar 2012:

 

  • Elafgift inklusive energisparebidrag (64,1 øre pr. kWh) godtgøres fuldt ud.
  • Eldistributionsbidrag (4 øre pr. kWh) godtgøres med 75 %, dvs. 3 øre pr. kWh. For elforbrug over 15 mio. kWh kan også den sidste øre godtgøres.
  • Tillægsafgiften (6,1 øre pr. kWh) godtgøres med 3,1 øre pr. kWh.
  • Energispareafgiften (6,4 øre pr. kWh), tidligere CO2-afgiften, godtgøres som udgangspunkt ikke, med mindre der er tale om tung proces.


Af en samlet elafgift på 80,6 øre pr. kWh kan de 70,2 øre pr. kWh godtgøres under forudsætning af, at virksomheden ikke har tung proces, og at elforbruget ikke overstiger 15 mio. kWh. Se i øvrigt MomsNyt nr. 1 i 2012, hvor vi har beskrevet de ændrede regler for brændsler.


Hidtil har det ikke været muligt at få godtgørelse for el anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Pr. 1. januar 2012 gives der nu også mulighed for godtgørelse heraf med 11,8 øre pr. kWh.


Vandafgift
Vandafgiften er pr. 1. januar 2012 forhøjet fra 5 kr. pr. m3 til 5,23 kr. pr. m3. Derudover er der indført et drikkevandsbidrag på 0,67 kr. pr. m3. Både den statslige vandafgift og drikkevandsbidraget kan godtgøres i samme omfang, som virksomheden har fradrag for indgående moms (købsmoms) af vandet.

 

Kontakt os

Kontakt os
Marie Louise Hede
Telefon 73 23 37 85
mhede@kpmg.dk