Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 23-11-2012

Holland indfører reverse charge på leverancer af mobiltelefoner og computerchips 

Den hollandske regering har bedt om en EU-tilladelse til at anvende reverse charge nationalt. Dette forventes at blive implementeret 1. juni 2013. Indtil da kan virksomhederne frivilligt anvende ordningen på større ordrer

Formål med reverse charge på nationale leverancer


Formålet med at indføre reverse charge for mobiltelefoner og computerchips er at bekæmpe momssvig i denne sektor. Konsekvensen er, at det er køberen, der skal betale salgsmomsen i stedet for sælgeren, selv om der er tale om en indenlandsk handel. Herved undgår staten risiko for afgiftstab, hvis sælgeren ikke afregner momsen, og de alligevel må indrømme køberen fradragsret. Holland er blot et af flere lande, der har valgt at indføre reverse charge på nationale handler med bl.a. mobiltelefoner.


Da der endnu ikke er opnået tilladelse fra EU, er ordningen foreløbigt frivillig i Holland.


Den frivillige reverse charge-ordning kan anvendes for ordrer, der overstiger 10.000 EUR (ekskl. moms). Hvis en ordre overstiger 10.000 EUR (ekskl. moms), men der udstedes flere fakturaer for den pågældende ordre, er der stadig mulighed for anvendelse af reverse charge, selv om der er en eller flere fakturaer, som ligger under 10.000 EUR.


Danmark har indført tilsvarende regler for skrot og CO2-kvoter, men endnu ikke på telefoner. Hollands indførelse af national reverse charge på mobiltelefoner og computerchips viser, at man i øget omfang benytter disse regler om reverse charge til at modgå svindel, men det er nyt, at det også sker som en frivillig ordning for at skåne køberen mod mistanke om deltagelse i momssvindel. 

 

Kontakt os

Kontakt os
Lotte Marianne Blumensaadt
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk
Feature image
Aida Becirovic
VAT Manager
Telefon 73 23 32 41
abecirovic@kpmg.dk