Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 18-09-2012

Godtgørelse af punktafgifter ved salg til udlandet 

Er du klar over, at du kan få punktafgifter godtgjort, hvis du har købt punktafgiftspligtige varer med dansk afgift og efterfølgende sælger varerne til udlandet?

Det er velkendt, at der i Danmark er afgifter på øl, sodavand, kaffe, te og chokolade, men der er også såkaldt punktafgift på en lang række andre varer:

 

  • Energi, f.eks. mineralolieprodukter, kul og gas
  • Miljøafgifter, f.eks. emballage, pvc, batterier m.v. 
  • Drikkevarer, f.eks. alkoholholdige drikkevarer og sodavand m.v.
  • Nydelsesmidler, f.eks. chokolade- og sukkervarer, tobak og konsumis
  • Mættet fedt.


I nogle tilfælde køber danske virksomheder punktafgiftspligtige varer i Danmark eller i udlandet, hvoraf der er betalt afgift. Det er nemlig kun virksomheder, der er autoriseret eller registreret som oplagshaver, der kan købe og opbevare punktafgiftspligtige varer afgiftsfrit.


Virksomheder, der er registreret som varemodtagere eller slet ikke er registreret, har enten købt varer med afgift eller betalt/opgjort afgiften i forbindelse med importen. For afgiften på mættet fedt er der dog særlige regler.


Disse virksomheder kan ved salg af punktafgiftspligtige varer til udlandet få punktafgiften godtgjort af SKAT. For nogle punkafgifters vedkommende er det en forudsætning, at den årlige godtgørelse udgør et vist minimumsbeløb, og/eller at virksomheden har en bevilling fra SKAT.


I visse tilfælde er der ikke afgift på de produkter, virksomheder eksporterer, men der indgår punktafgiftspligtige varer i produktet, f.eks. pvc i kabler, glødepærer i lamper og genopladelige batterier i elektronik.


Der kan være tale om store beløb. Som eksempel kan vi nævne, at en virksomhed fik godtgjort over 200.000 kr. i glødelampeafgift for en periode på ca. to år. Virksomheden solgte ikke glødelamper, men anvendte glødelamper i sine produkter.

 

Kontakt os

Kontakt os

Marie Louise Hede
Telefon 73 23 37 85
mhede@kpmg.dk

Feature image

John Holm Andreasen
Telefon 73 23 31 31
jandreasen@kpmg.dk