Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 12-01-2012

Godtgørelse af energi til proces - nye satser 

1. januar 2012 forhøjes de afgifter, der opkræves på elektricitet og på brændsler, som anvendes til procesformål
Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 blev reglerne for godtgørelse af energiafgifter til proces ændret. Ændringerne får virkning fra 1. januar 2012.

 

For el gælder følgende satser:

 

Afgift

2011

2012

2013

2014

2015

Elafgift inkl. energisparebidrag

63,00

64,10

65,30

66,40

67,60

Tillægsafgift

6,00

6,10

6,20

6,30

6,40

Eldistributionsbidrag

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Energispareafgift (tidl. CO2-afgift)

6,30

6,40

6,50

6,60

6,70

           
Godtgørelse          
Elafgift

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tillægsafgift

100 %-1,6 øre

100 %-3,0 øre

100 %-3,5 øre

100 %-3,5 øre

100 %-3,6 øre

Eldistributionsbidrag*

3 øre

3 øre

3 øre

3 øre

3 øre

Energispareafgift (tild. CO2-afgift)

0

0

0

0

0

           
Afgiftsbelastning pr. kWh

8,9 øre

10,4 øre

11,0 øre

11,1 øre

11,3 øre

 

*For elforbrug, der ligger over 15 mio. kWh årligt, kan eldistributionsbidraget godtgørelse fuldt ud, dvs. med 4 øre pr. kWh.

 

For øvrige brændsler til proces ændres procesafgiften fra 7,7 % i 2011 til 13,1 % i 2012. Procesafgiften er den andel af energiafgiften, som ikke er godtgørelsesberettiget.

 

2011: 7,7 %

2012: 13,1 %

2013: 14,8 %

 

Kontakt

Marie Louise Hede
Telefon 73 23 37 85
mhede@kpmg.dk

 

Mette Lund Hansen
Telefon 73 23 42 36
mettehansen@kpmg.dk