Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 13-03-2012

Forhøjelse af momssatser 

Cypern og Kroatien forhøjer standardmomssatsen fra 1. marts 2012.

Cypern forhøjer standardmomssatsen fra 15 % til 17 %. For at undgå at virksomheder sælger allerede indkøbte varer til den lave momssats, skal alle virksomheder i Cypern optælle og værdifastsætte deres varelager pr. 29. februar 2012 i en statusrapport.


Kroatien forhøjer standardmomssatsen fra 23 % til 25 %, mens den reducerede momssats på 10 % udstrækkes til også at omfatte f.eks. spiselige olier og fedtstoffer, babymad og raffineret sukker fra 1. marts 2012.

 

Kontakt os

Kontakt os
Anne Krag
Telefon 73 23 33 16
akrag@kpmg.dk