Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 23-11-2012

Forhøjelse af lønsumsafgiften 

Nye satsforhøjelser af lønsumsafgiften rammer alle lønsumsafgiftspligtige virksomheder.

Regeringen og Enhedslisten ligger i deres forslag til finansloven op til en stigning i lønsumsafgiftssatsen på 1,04 procentpoint.


Ifølge regeringen og Enhedslisten er baggrunden for stigningen, at denne bidrager til at sikre mere ensartede rammevilkår på tværs af erhverv. Regeringen og Enhedslisten mener dog stadig, at virksomhederne, som bliver ramt af denne stigning, har en betydelig fordel i forhold til de virksomheder, som ikke er momsfritagne.


Stigningen gælder dog ikke for virksomheder inden for den finansielle sektor, da disse allerede i forbindelse med 2012-skattereformen fik hævet lønsumsafgiftssatsen, se her.


Satsstigningerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2013.

 

Dermed vil lønsumsafgiftssatsen ifølge finanslovens aftalepartnere efter årsskiftet udgøre:

 

  • Satsen på 3,08 % stiger til 4,12 % (hovedreglen)
  • Satsen på 5,33 % stiger til 6,37 % (lotterier, tipstjenesten o.l.)
  • Satsen på 2,50 % stiger til 3,54 % (aviser)
  • Satsen på 5,33 % stiger til 6,37 % (visse offentlige virksomheder).


Hvis du har spørgsmål til, hvad finansloven betyder for netop din virksomhed, vil vi naturligvis hjælpe med beregningen heraf.

 

Kontakt os

Kontakt os

Lotte Marianne Blumensaadt
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk

Feature image

Jimmi Kloster
VAT Consultant
Telefon 73 23 45 69
jkloster@kpmg.dk