Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 18-09-2012

Forenklet faktura - nye muligheder og krav 

Bruger din virksomhed forenklet faktura, eller har I været udelukket fra at anvende faktureringsmetoden? Læs mere om de nye regler her.

Fra 1. januar 2013 bliver bagatelgrænsen for udstedelse af forenklet faktura forhøjet fra 750 kr. til 3.000 kr., og samtidig stilles der nye krav til indholdet af den forenklede faktura.

 
Fra årsskiftet bliver det også muligt at udstede en forenklet faktura elektronisk. 


Konsekvens af bagatelgrænsen


Fremover kan forenklet faktura kun bruges for salg af varer og ydelser, når salgsbeløbet ikke overstiger 3.000 kr. Er beløbet højere, skal fakturering ske efter de almindelige regler.


Adgangen til at bruge den forenklede faktureringsmetode udvides derfor for virksomheder, der sælger til erhvervsdrivende, fordi de hidtil har haft en salgsbagatelgrænse på 800 kr.


Ændringerne giver virksomheder nye muligheder og har til formål at lempe virksomhedernes administrative byrder, hvorfor det fra 1. januar 2013 også er muligt at fakturere forenklede fakturaer elektronisk.

 
Udover ændring af indhold i fakturaskabelon, skal interne faktureringsprocedurer og systemer ændres.   


Ændring af fakturaskabelon


Fremover skal en forenklet faktura indeholde følgende oplysninger:

 

  • Fakturadato
  • Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen
  • Sælgers registreringsnummer, navn og adresse
  • Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget eller arten af de leverede ydelser
  • Det samlede omsætningsbeløb samt det betalingspligtige afgiftsbeløb eller de nødvendige oplysninger til beregning af afgiftsbeløbet, hvilket kan ske ved anførelse af, at afgiften udgør 20 % af det samlede omsætningsbeløb
  • Specifikt og utvetydig henvisning til den oprindelige faktura og de specifikke oplysninger, der ændres, hvis den udstedte faktura udgør et dokument eller meddelelse, der skal ændre den oprindelige faktura (kreditnota).
 

Kontakt os

Kontakt os

Anne Krag
Telefon 73 23 33 16
akrag@kpmg.dk

Feature image

Lotte Blumensaadt
Telefon 73 23 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk