Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 12-01-2012

Finanslov 2012 - afgiftsforhøjelser pr. 1. januar 

Finansloven for 2012 indebærer en række forhøjelser af punktafgifterne og forhøjelsen af NOx-afgiften udskydes til 1. juli 2012.

Som vi tidligere har skrevet i ekstraudgaven af MomsNyt fra november 2011, har regeringen fremsat en række forslag til afgiftsforhøjelser. En del af disse forslag blev vedtaget kort før jul, mens der endnu ikke er fremsat lovforslag vedrørende den nye sukkerafgift og arbejdsskadeafgift.

 

Pr. 1. januar 2012 forhøjes følgende afgifter:

 

  • Afgiften på sukkerholdige sodavand forhøjes med 0,5 kr. pr. liter.
  • Ølafgiften forhøjes med 25 % og vinafgiften med 55 %. For ciderprodukter og andre vinprodukter med en alkoholprocent under 6 % vol. forhøjes afgiften dog med 25 %, mens tillægsafgiften på alkoholsodavand justeres, således at den samlede afgift på alkoholsodavand er uændret.
  • Afgifterne på chokolade og slik forhøjes med 6 kr. pr. kg.
  • Afgifterne på konsumis forhøjes med 50 %.
  • En række punktafgifter forhøjes i 2012 og i 2013 med henholdsvis 4,6 % og med 4,35 %. Det drejer sig om vægtafgift, grøn ejerafgift samt afgift af glødelamper, sikringer, røgfri tobak, cigaretpapir, ledningsført vand, kaffe og te m.v.
  • Der indføres lønsumsafgift på aktieaflønning i den finansielle sektor.

 

Pr. 1. april 2012 forhøjes afgiften på cigaretter svarende til 3 kr. i gennemsnit pr. 20 stk. cigaretter. For røgtobak forhøjes afgiften med 120 kr. pr. kg. Bemærk, der er samtidig indført et loft over, til hvor mange tobaksvarer der må købes stempelmærker efter den gamle sats ("hamstringsbestemmelse").

 

Afgiften på luftforurening (NOx) forhøjes til 25 kr. pr. kg NOx. Oprindeligt skulle forslaget have haft virkning fra 1. januar 2012, men under behandlingen i Folketinget blev virkningstidspunktet rykket til 1. juli 2012.

 

Kontakt KPMG for en afklaring af, hvad disse ændringer betyder for din virksomhed.

 

Kontakt

Marie Louise Hede
Telefon 73 23 37 85
mhede@kpmg.dk

 

Mette Lund Hansen
Telefon 73 23 42 36
mettehansen@kpmg.dk

Ekstraudgave af MomsNyt - November 2011