Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 26-06-2012

Er din varebil på gule plader forsynet med firmanavn? 

Fra 1. januar 2013 skal danske/udenlandske firmabiler skilte med visse oplysninger. Læs om du overholder betingelserne og om konsekvenserne hvis ikke.

Folketinget har som led regeringens indsats rettet mod sort arbejde den 13. juni 2012 vedtaget ændring af lov om registrering af køretøjer. 


Fra 1. januar 2013 skal varebiler på gule plader være forsynet med tydelig markering af navn eller logo samt virksomhedens CVR-nummer, når:

 

  • Varebilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, dvs. købsmoms er fratrukket fuldt ud ved anskaffelsen, og
  • Varebilens totalvægt maksimalt er 4 ton


Hvordan oplysningerne skal markeres på bilen, forventes fastsat, inden loven træder i kraft.


Endvidere skal udenlandske varebiler, der anvendes erhvervsmæssigt i Danmark, fra 1. januar 2013 være forsynet med dokumentation for, at virksomheden er registreret i RUT-registret. Dokumentationen skal synligt anbringes i varebilens forrude.


I bemærkningerne til lovforslaget lægges der op til, at overtrædelse af loven skal straffes med bøde på 5.000 kr. Bødens størrelse stiger med 50 %, for hver gang det konstateres, at virksomheder ikke har efterkommet overtrædelsen.

 

Kontakt os

Kontakt os
Anne Krag
Telefon 73 23 33 16
akrag@kpmg.dk