Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 18-03-2013

Afgift på livsforsikringer - i hvilket land skal afgiften betales? 

Ny dom fra EU-Domstolen kan betyde, at danske forsikringsselskaber kan blive afgiftspligtige i andre EU-lande, selv om forsikringen er tegnet i Danmark. Det vil være tilfældet, hvis kunden senere flytter til udlandet.

Selv om der ikke har været nogen form for afgift (indirekte skat) på livsforsikringer siden stempelafgiften på livsforsikringer blev ophævet i 1999, så kan en dom fra EU-Domstolen i sag C-243/11 få væsentlig betydning for danske forsikringsselskaber. Danske forsikringsselskaber risikerer nemlig at blive pligtige til at betale afgift af livsforsikringerne i udlandet.


Sagens faktiske omstændigheder


Sagen vedrørte et hollandsk forsikringsselskab RVS. RVS havde tegnet livsforsikringer med en række personer, som på tegningstidspunktet var bosiddende i Holland. Personerne flyttede senere til Belgien, men bibeholdt livsforsikringerne i RVS. RVS har hverken hovedsæde, agentur, filial, repræsentant eller forretningssted i Belgien.


De belgiske skattemyndigheder fandt, at da de forsikrede var bosiddende i Belgien, var RVS pligtige til at betale den årlige belgiske afgift på livsforsikring (1,10 % af præmien). RVS mente derimod, at afgifter på livsforsikringspræmier kun kunne opkræves i det land, forsikringstageren havde bopæl i på tegningstidspunktet.


Domstolen kom frem til, at EU-reglerne ikke er til hinder for, at en medlemsstat (f.eks. Belgien) kan opkræve afgift af præmier på livsforsikringer, som betales af fysiske personer, der har bopæl i medlemsstaten (f.eks. Belgien), uagtet at forsikringerne er indgået i en anden medlemsstat (f.eks. Holland), hvor forsikringstagerne havde bopæl på tegningstidspunktet. Med andre ord, det er bopælen på tidspunktet for præmiens opkrævning, der er afgørende for, hvilket land der kan opkræve afgift.


Dommens konsekvenser


For danske forsikringsselskaber får dommen betydning, hvis en forsikringstager, som på tegningstidspunktet er bosat i Danmark, senere flytter til udlandet, f.eks. Belgien. Det danske forsikringsselskab bliver herefter pligtig til at betale afgift i bopælslandet i det omfang, der er afgift på livsforsikringerne i bopælslandet.

 

Kontakt os

Kontakt os

Randi Christiansen
Director
Telefon 73 23 39 41
randichristiansen@kpmg.dk

Feature image
John Holm Andreasen
VAT Manager
Telefon 73 23 31 31
jandreasen@kpmg.dk