Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 09-09-2011

Adgang til kurser, konferencer og seminarer 

Usikkerhed om momsbeskatningsstedet for adgang til arrangementer inden for undervisning, kurser, konferencer og seminarer.

En undersøgelse foretaget af KPMG viser, at der blandt EU-landene er forskellig fortolkning af momsreglerne vedrørende adgang til kurser, konferencer og seminarer. Se MomsNyt nr. 4 fra 13. april 2011.


Nogle EU-lande fortolker de nye regler på den måde, at betaling for deltagelse i kurser m.v. er omfattet af hovedreglen om reverse charge, mens andre EU-lande fortolker de nye regler på den måde, at betalingen skal momses i det land, hvor arrangementet finder sted, selv om kunden er en virksomhed etableret i andet EU-land.

 

Kontakt

John Holm Andreasen
Telefon 25 29 31 31
jandreasen@kpmg.dk