Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 20-06-2013

Værd at vide om vækstpakken - Energi- og miljøafgifter 

På afgiftsområdet medfører vækstpakken en afgiftsreduktion for energiforbrug til procesformål samt en nedsættelse af øl- og mineralvandsafgifter samt bortfald af den vægtbaserede emballageafgift.

På afgiftsområdet medfører ændringerne afgiftsnedsættelser og forenklinger.

 

Afgiften af elforbrug til procesformål reduceres til 0,4 øre pr. kWh

 

Det er foreslået fra 2014 at samle alle afgifter til staten under energiafgiften. Elspareafgiften, eldistributionsbidraget, tillægsafgiften og energispareafgiften bortfalder således, mens den samlede afgiftsbelastning forbliver uændret.

 

Godtgørelsen for elforbrug til procesformål bliver 100 % bortset fra en minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh. Dermed falder afgiftsbelastningen på elforbrug til proces reelt med ca. 9 øre pr. kWh.

 

Afgiftsgodtgørelsen på elforbrug til rumvarme/komfortkøling vil ikke blive berørt af ændringen.

 

Afgiften af brændsels- og fjernvarmeforbrug til procesformål nedsættes også

 

Reduktionen i godtgørelsen af energiafgifter på brændsler og fjernvarme til procesformål nedsættes i 2014 fra de nugældende 12,7 % til 9 %. Fra 2015 nedsættes reduktionen yderligere til 4,5 kr. pr. GJ, hvilket svarer til ca. 6 %.

 

CO2-afgiften på brændslerne bliver ikke berørt af ændringen.

 

Øl- og mineralvandsafgifterne nedsættes

 

Ølafgiften nedsættes fra 1. juli til 56,02 kr. pr. liter 100 % ren alkohol, og mineralvandsafgiften nedsættes til 82 øre pr. liter for sukkerholdige mineralvand (indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml), og 30 øre pr. liter for sukkerfri mineralvand (indholdet af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 ml). Tillægsafgiften for maltbaseret sodavand foreslås forhøjet til 10,07 kr. for varer med et alkoholindhold på 10 % vol. eller derunder, og 17,66 kr. for varer, hvor alkoholindholdet overstiger 10 % vol.

 

Som en konsekvens af nedsættelsen af ølafgiften foreslås moderationssatser til mindre bryggerier også nedsat.

Med virkning fra 1. januar 2014 ophæves mineralvandsafgiften.

 

Virksomheder med en beskattet lagerbeholdning af varer pr. 1. juli 2013 kan senest den 10. juli 2013 søge om refusion af afgiftsdifferencen af lagerbeholdninger, hvis differencebeløbet overstiger 500 kr.

 

Den vægtbaserede emballageafgift bortfalder

 

Den vægtbaserede afgift på detailsalgsemballagen til en række forskellige produkter bortfalder fra 1. januar 2015.

 

Ændringerne berører ikke den volumenbaserede emballageafgift på spiritus, øl, vin og mineralvand.

 

Kontakt os

Kontakt os

Christian Clausen

Telefon: 73 23 66 78

christianclausen@kpmg.dk