Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 17-11-2011

Uretmæssig brug af køretøj 

Virksomheder skal være opmærksomme på, at i det omfang de har køretøjer, der er indregistreret som specialkøretøjer e.l., skal der være overensstemmelse mellem benyttelsen, bilens indretning og registreringsforholdene. Ellers kan det blive dyrt.

Landsskatteretten har for nyligt offentliggjorte to kendelser, der tydeliggør, at det er væsentligt at have sig for øje, at køretøjers indregistreringspapirer skal stemme overens med køretøjernes faktiske brug og indretning. Hvis ikke det er tilfældet, kan det blive dyrt.

 

I kendelse fra Landskatteretten, SKM2011.642.LSR, havde klageren købt en varevogn fra ny ved en bilforhandler og fået indregistreret bilen på gule plader til godstransport - dermed skal bilen være indrettet med to siddepladser. Bilen var indregistreret til både erhvervsmæssig og privat kørsel. Ved en politikontrol blev det konstateret, at bilen havde passagersæder. Det blev oplyst af klageren, at sæderne var installeret allerede ved købet fra bilforhandleren. Landsskatteretten anså ikke køretøjet for konstrueret og indrettet til godstransport, som det i henhold til indregistreringen skulle være. Retten fandt derfor, at der med rette kunne opkræves yderligere registreringsafgift. 

 

I SKM2011.638.LSR, ligeledes fra Landsskatteretten, havde en medarbejder lånt en varebil af arbejdsgiveren. Medarbejderen skulle bruge bilen til ferie i udlandet og havde installeret bagsæder i bilen. Ved en kontrol fandt politiet, at bilen var indrettet som personbil og ikke som varebil til godstransport, som registreringspapirerne tilsagde. Landsskatteretten anførte, at den omhandlede bil skulle have været omregistreret, idet bilen ikke længere utvivlsomt var konstrueret og indrettet til godstransport. Den menige medarbejder kunne ikke gøres solidarisk ansvarlig, da denne alene havde en begrænset råderet over bilen.

 

Kontakt

Jette Esbjerg Larsen
Telefon 38 18 37 90
jesbjerg@kpmg.dk