Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, Person- & Erhvervsbeskatning, Hovedaktionærer
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev, Nye love og regler
  • Dato: 14-09-2012

Nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån vedtaget 

Lovforslaget om beskatning af ulovlige aktionærlån m.v. blev vedtaget af Folketinget den 13. september 2012. De nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån er en del af regeringens skatteforlig med Venstre og Konservative.

Formålet med de nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån er at fjerne de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet. Reglen gælder for lån m.v. i danske og udenlandske selskaber - beskatning sker dog kun for fysiske personer. SKATs compliance-undersøgelser og indsatsprojekter har således vist, at optagelse af ulovlige aktionærlån ofte anvendes til finansiering af privatforbrug.

 

Ifølge de nye regler skal aktionærlån beskattes allerede ved optagelsen af lånet, således at der ikke opnås en skattemæssig fordel ved at omdøbe sådanne hævninger, der reelt er løn eller udbytte, til lån.

 

De nye regler skal endvidere rette op på nogle uhensigtsmæssigheder, der opstår i forbindelse med lån, der ydes ved transaktioner mellem et selskab og dets aktionærer. Ifølge reglerne skal aktionærer beskattes ved bortfald af gæld til selskabet, f.eks. som følge af aktionærens insolvens.

 

Endelig medfører de nye regler, at det præciseres, at påtagelse af en betalingsforpligtelse, der skal ophæve udbyttebeskatning m.v. i forbindelse med en armslængderegulering, kun kan ophæve udbyttebeskatningen, hvis den påtagne betalingsforpligtelse i sig selv er på armslængdevilkår.