Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 18-09-2012

Toldordninger - pas på med regnskaberne 

En virksomhed, som har bevilling til en toldordning som f.eks. toldoplag og aktiv forædling, skal have et fuldstændigt ajourført regnskab. Er regnskabet ikke ajour, kan det betyde efterbetaling af told.

EU-Domstolen har netop afsagt dom i en sag, hvor en virksomhed, som havde bevilling til toldoplag, først havde bogført fraførsel fra toldoplaget mellem 11-126 dage efter, at varerne reelt var fraført toldoplaget.

 
Der var ingen tvivl om, at varerne i forbindelse med fraførslen fra toldoplaget var udført af EU.


Alene fordi virksomheden ikke på tidspunktet for varernes fraførsel fra toldoplaget havde bogført dette i toldoplagsregnskabet, fandt EU-Domstolen, at der skulle betales told af disse varer.


En virksomhed, som opnår en bevilling til eksempelvis toldoplag, aktiv forædling, forarbejdning under toldkontrol eller lignende, vil i bevillingen være mødt med krav om, at der skal føres et regnskab.


Bevillingen angiver typisk en række specifikke krav til regnskabet.


Regnskabet skal på et hvilket som helst tidspunkt vise den aktuelle beholdning af varer, der er henført under proceduren.


Dette følger bl.a. af, at det af reglerne fremgår, at bogføring i lagerregnskabet skal ske senest på tidspunktet for varernes fraførsel.


Hvis der ikke findes et sådant opdateret regnskab, vil der, jf. EU-Domstolens dom, være tale om en sådan misligholdelse, at der opstår toldskyld.


EU-Domstolens dom viser, at det er meget vigtigt at have fokus på virksomhedens toldordninger/bevillinger og på, om de betingelser, der ligger til grund for disse, er opfyldt.


Manglende opfyldelse kan i yderste konsekvens medføre, at der skal betales told af alle de varer, der har været henført under toldordningen.


KPMG kan assistere med at gennemgå jeres regnskaber med henblik på at sikre, at de opfylder kravene i bevillingen.

 

Kontakt os

Kontakt os

Dorthe Lassen
Telefon 73 23 40 28
dlassen@kpmg.dk