Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, Finansiel Virksomhed
  • Type: Information om KPMG
  • Dato: 26-05-2010

Regeringen og Dansk Folkeparti indgår aftale om dansk økonomi 

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 25. maj 2010 indgået aftale om genopretning af dansk økonomi.

Aftalen forbedrer ifølge regeringen og Dansk Folkeparti de offentlige finanser med 24 milliarder i 2013 og 26 milliarder i 2015.

 

Aftalen indebærer, at:

 

  • Den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter m.v. suspenderes i 2011 til 2013. Det omfatter blandt andet personfradraget og indkomstgrænsen for topskatten samt en række andre grænser m.v. i skattesystemet.
  • Den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udskydes i tre år til 2014.
  • Der indføres loft for fradrag for faglige kontingenter på 3.000 kr. årligt. Kontingenter til A-kasse er fortsat fuldt fradragsberettiget.

 

Foruden ovenstående indeholder aftalen en lang række øvrige initiativer og reformer med henblik på at styrke den danske økonomi og for at leve op til de fælles europæiske aftaler.

 

Effekten af ovenstående ændringer i skattesystemet
Kigger man isoleret set på de ovenstående tre ændringer i skattesystemet, vil ændringerne som forventes gennemført fra 2011, betyde en samlet merskat på 1.765 kr. i 2011 for en person med indkomst under topskattegrænsen. dvs. under 389.900 kr., og med et årligt fagligt kontingent på ca. 6.700 kr. i forhold til 2010. Fremskriver man såvel den automatiske regulering af personfradraget, topskattegrænsen og det faglige kontingent med 2,78 % årligt, betyder det en merskat i 2013 på 2.737 kr. Grænsen for fradrag for fagligt kontingent udgør ca. 1.300 kr. ud af merskatten i 2013.

 

Tager man derimod en person, der i 2010 betaler topskat og et fagligt kontingent på 3.150 kr., vil merskatten i 2011 være 2.400 kr. Regulerer man personfradraget, topskattegrænsen og det faglige kontingent med 2,78 % årligt frem til 2013, vil merskatten stige til 7.837 kr. for personen. Heraf udgør den manglende regulering af grænsen for topskat 6.339 kr. i 2013.

 

Fremskrivningen med 2,78 % er beregnet på grundlag af den gennemsnitlige fremskrivning efter personskattelovens § 20 set over en årrække. Beregningerne forudsætter, at man fortsat er enten under eller over grænsen for topskat. 

 

Kontakt

 

Jesper Arnø
Telefon +45 38 18 37 92
jarnoe@kpmg.dk

 

Anette K. Jensen
Telefon +45 38 18 34 70
akjensen@kpmg.dk