Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning, Legal Services
  • Type: Information om KPMG
  • Dato: 19-04-2010

SkatteNyt 2010-10 - Forslag til ændring af pensionsbeskatningsloven 

Med vedtagelsen af forårspakken skete der en række ændringer af pensionsbeskatningsloven.

Udbetaling fra kapitalpensioner efter efterlønsalderen er nået
Nu foreslås det med lovforslag L208 at genindføre et regelsæt, der blev ophævet i forbindelse med Forårspakke 2.0. Det foreslås genindført, at når der er sket udbetaling af en kapitalpension eller en del heraf til en afgift på 40 %, efter at efterlønsalderen er nået, er der ikke fradragsret for indbetalinger på en kapitalpension i de efterfølgende år.

 

Årsagen til genindførelsen er, at de regler, der blev indført med Forårspakken, kan give personer over efterlønsalderen anledning til at oprette og hæve kapitalpensionsordninger alene med det formål at reducere indkomstgrundlaget og dermed opnå højere sociale ydelser. Hvis udbetalingen sker til en afgift på 60 %., sker der ingen afskæring af fradragsretten for indbetalinger i efterfølgende år.

 

Indeksordninger oprettet som rateforsikringer/ophørende livrenter
Endvidere foreslås det at undtage indeksordninger oprettet som rateforsikringer og ophørende livrenter fra loftet på 100.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger. En indeksordning er en særlig pensionsopsparingsform, hvor staten gennem indekstillæg garanterer pensionsopsparingens realværdi.

 

Kontakt

 

Jesper Arnø
Telefon +45 38 18 37 92
jarnoe@kpmg.dk

 

 

Sascha Plon Kjeldsen
Telefon +45 38 18 35 34
splon@kpmg.dk

 

 

Lene Palbøl
Telefon +45 38 18 38 97
lpalboel@kpmg.dk