Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 20-03-2013

Skal du omdanne din virksomhed til et selskab? 

Det er muligt at omdanne din personlige virksomhed til et selskab pr. 1. januar 2013 - og det kan gøres skattefrit (efter særlige regler/opgørelsesmetoder).

Ved omdannelse af din virksomhed til et selskab er det vigtigt, at du kontakter din revisor og får vurderet mulighederne og konsekvenserne ved en omdannelse. Hele processen skal være afsluttet senest den 30. juni 2013 - og det nystiftede selskab skal være anmeldt til Erhvervsstyrelsen senest denne dato. Der er endvidere særlige forhold med hensyn til meddelelse af omdannelse til SKAT.

 

Overvej nøje

 

Der er både fordele og ulemper ved at foretage en omdannelse, og de bør nøje overvejes.

Der er en række forhold, som er særlig vigtige, og det drejer sig om bl.a. hæftelse for de forretningsmæssige dispositioner, visse skattemæssige og revisionsmæssige forhold. Det bør også overvejes, om der samtidig skal etableres et holdingselskab.

 

I relation til pensionsopsparing vil en omdannelse pr. 1. januar 2013 medføre, at du for indkomståret 2013 bliver anset for lønmodtager i dit eget selskab. Det betyder, at du maksimalt på en ratepension kan indbetale 50.000 kr. årligt mod en opsparing på ratepension med op til 30 % af årets resultat for en personlig drevet virksomhed. Denne ekstraordinære mulighed for personlige erhvervsdrivende udløber ved udgangen af 2014, hvorefter forholdene er ens med hensyn til opsparing på ratepension.

 

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis
Telefon 7323 3683

uriis@kpmg.dk 

 

Feature image

Helle Munch

Telefon 7323 3845

hjmunch@kpmg.dk