Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, International koncernbeskatning, Transfer Pricing, Transfer Pricing
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev, Rapporter og undersøgelser
  • Dato: 06-02-2013

Markante resultater af SKATs indsats på transfer pricing-området offentliggjort 

SKATs statistik over resultaterne af indsatsen på transfer pricing-området i 2012 er offentliggjort. Den viser markant stigning både med hensyn til antallet af gennemførte transfer pricing-revisioner og gennemførte forhøjelser af selskabers indkomst.

SKATs statistik viser således en tredobling af forhøjelser målt på ændringsbeløb i forhold til 2011. Der er forhøjelser af skattepligtig indkomst vedrørende transfer pricing på mere end 21 milliarder kr. Desuden er der i 2012 gennemført og afsluttet flere transfer pricing-revisioner end nogensinde tidligere: nemlig 67 mod 47 i 2011. I omtrent en tredjedel af de gennemførte sager er der gennemført forhøjelser på mere end 100 millioner kr.

 

Antallet af gennemførte sager vedrørende ophævelse af dobbeltbeskatning gennem mutual agreement-procedurer (MAP) og såkaldte Advance Pricing Arrangements  (APA) ser derimod ud til at være uændret.

 

Danmark har et af verdens skrappeste regelsæt inden for transfer pricing. Ud over skærpelse af den politiske retorik og de nye initiativer for 2013, som forventes at medføre en øget kontrolindsats, har SKAT således et højt beredskab på transfer pricing-området. Beredskabet omfatter bl.a. følgende:

 

  • Et udførligt og strikt fortolket regelsæt for dokumentations- og oplysningsforpligtelsen
  • Store bøder for manglende opfyldelse af dokumentations- og oplysningsforpligtelsen
  • En styrkelse af SKATs organisation i 2011 og 2012; der er nu 7 transfer pricing-specialenheder
  • Mulighed for i visse tilfælde at kræve en revisorerklæring fra en uafhængig revisor om selskabets koncerninterne afregningsforhold
  • Offentliggørelse af selskabers skattebetalinger.   

 

Ovenstående sammenholdt med de bebudede initiativer i 2013 styrker opfattelsen af, at selskaber, der handler over landegrænserne, med god grund bør forberede sig yderligere på at skulle forsvare deres transfer pricing-politik og tilhørende dokumentation.

 


 

Kontakt os

Henrik Lund

73 23 32 89

hlund@kpmg.dk

 

Johnny Bøgebjerg

73 23 66 03

jboegebjerg@kpmg.dk