Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev, Nye love og regler
  • Dato: 23-09-2013

SKAT ønsker større julegaver til den danske befolkning, men gør firmatelefoner dyrere 

Som følge af 2009-skattereformen, den såkaldte forårspakke 2.0, blev den årlige regulering af visse beløbsgrænser fastfrosset indtil og med 2013. Fra og med indkomståret 2014 bliver disse beløbsgrænser, som bl.a. omfatter bagatelgrænser, bundfradrag, aktiebeskatning og meget mere, atter reguleret af SKAT.

Vi har valgt de mest relevante satser, der har betydning for lønadministrationen og HR-funktioner.

 

Rejse

 

I 2014 stiger rejsegodtgørelsessatsen, som arbejdsgivere skattefrit kan udbetale til medarbejdere, til 464 kr. pr. døgn. Logisatsen stiger til 199 kr. pr. døgn.

 

For de medarbejdere, som ikke får det skattefrie beløb udbetalt af deres arbejdsgiver, stiger det maksimale rejsefradrag i 2014 til 25.500 kr. årligt.

 

Fri telefon

 

Den skattemæssige værdi af fri telefon stiger med 100 kr. om året til 2.600 kr. Dvs. medarbejdere med en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon til privat benyttelse skal beskattes af 216,7 kr. hver måned. Det samlede beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar er for 2014 reguleret til 3.400 kr. årligt.

 

Bagatelgrænser

 

SKAT opererer med to forskellige bagatelgrænser inden for personalegoder, hvor begge for indkomståret 2014 er blevet reguleret op med 100 kr.

 

Bagatelgrænsen for de personalegoder, der i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, er for 2014 opjusteret til 5.600 kr., det omfatter f.eks. arbejdstøj, vaccination og aviser.

 

Den anden bagatelgrænse for mindre personalegoder, som f.eks. kan være vin, betaling af deltagergebyr til teater og årskort til zoologisk have m.v., stiger med 100 kr. i 2014 til 1.100 kr. Hvis en medarbejder i 2014 modtager mindre personalegoder for mere end 1.100 kr., skal medarbejderen selv selvangive værdien til SKAT. Kun hvis det enkelte gode har en værdi på over 1.100 kr., har arbejdsgiveren en indberetningsforpligtelse.

 

Julegaver

 

Til sidst bør det nævnes, at en arbejdsgiver i 2014 kan give sine medarbejdere julegaver for 800 kr., uden at medarbejderen bliver skattepligtig af julegaven.

 

Kontakt os

Helle Munch

Telefon 73 23 38 45

hjmunch@kpmg.dk

 

Esben Albrektsen

Telefon 73 23 37 97

ealbrektsen@kpmg.dk

Vil du vide mere